Aktivteter i skog och mark

Plocka bär
I byn finns flera olika boenden där man kan bo om man exempelvis vill ge sig ut i skogen för att plocka bär eller svamp. Ett bra bärår är det enkelt att efter några timmar i skogen komma hem med någonstans mellan 10 till 20 liter bär per person. Vad ni väljer att göra med bären är upp till er, antingen är ni nöjda med en härlig dag i skogen och säljer ni dem till någon lokal bärhandlare. Det går också att rensa dem och ta hem dem till frysen. Att frysa bären är ett perfekt sätt att förvara dem i väntan på syltkokning

Djurlivet
I Långhed har du djurlivet runt knuten, fladdermössen flyger om sommarnätterna och om höstkvällarna kan man ibland höra räven skälla. En vandringstur i skogen kan om du är försiktig ge tillfälle att se många olika sorters djur. Ett annat sätt att få se dem är smyga sig inpå dem med en kanot som man glider fram med i strandkanten.

Fiske

Sillen, som ligger strax norr om Silfors, hyser ett mycket gott bestånd av vitfisk, men även av gädda, abborre, lake och ål. Ån är mycket väl lämpad för mete. Från Silfors och ca 1,5 km nerströms, genom Långheds by, har ån mycket fina strömsträckor för fiske efter harr och öring. Därefter blir ån ganska lugnt flytande och djup i ca fyra km ner till Hässja Kvarn. Denna sträcka har ett bestånd av ganska grov gädda. Exemplar på mellan 9-11 kg har fångats. Från Hässja Kvarn och nedströms finns en strömsträcka på ca 300 m med ett fint fiske av harr och öring.

Hässjaåns strömsträckor är restaurerade efter flottningsrensningen, och fisketrappor är byggda vid vandringshindren. Från åns övre gräns och ca fem kilometer nedströms, till det bredaste stället av ån (Sillen) finns mycket fina strömsträckor för fiske av harr och öring.

Läs gärna mer om fisket och hur man skaffar fiskekort i Långhed och omgivningar på http://www.alftafvof.se/fiskekort. Länsstyrelsen har givit ut en brochyr om fiske i Hälsingland coh Gävleborg. Den finns att ladda ned här.

Fiskekortet för hässjaån gäller från ca en kilometer väster om Backslåtterna till åns utlopp i Norrsjön.