Hyra bygdegården

Bokning av bygdegården bör först och främs ske via mail till: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ni kan även kontakta Pär Hisved på 073-649 41 14

 Tillgänglighet

För att det ska bli enkelt för alla att se när det är ledigt så använder bygdeföreningen sig av Google Kalender. Där kan man enkelt se vilka dagar och tider som är uppbokade. Ni ser kalendern på höger sida.
När vi tagit emot och bekräftat att ni bokat lokalen så gör vi allt vi kan för att så snart som möjligt uppdatera kalendern.

Hyrestider

Dygnshyra
Räknas från 06:00 till 06:00
Passar bra för dig som vill hyra bygdegården en hel dag

Helghyra
Helghyra innebär fredag, lördag och söndag. Passar bra för dig som vill hyra lokalen för fest. Du får tillgång till lokalen kl 06:00 på fredagmorgon och har då hela fredagen för förberedelser, lördag för fest och söndag fram till 22:00 för städning.
Del av dygn
Passar bra för möten och andra aktiviteter. Vi delar in dygnet i fyra st sex timmarspass där vår grundinställning är att man inte kan hyra nattpasset.

Bygdegården är bokningsbar mellan följande tider.

  • 06:00-12:00
  • 12:00-18:00
  • 18:00-00:00

Priser

Definitioner

  • Bygdegården = samtliga lokaler på markplan i bygdegården. Här ingår rätt att använda köket i ”full skala”, bagarstugan (lilla salen där bakugnen står), toaletter och stora salen. Observera att användning av bakugnen inte ingår.
  • Kök = Du får använda kök, bagarstugan och toaletter, men inte bakugnen och inte stora salen. För att komma in i köket måste du använda dörren i stora salen. Men du får alltså inte använda stora salen till något annat än passage.
  • Stora salen = Stora salen för möten och annat. Du får tillgång till toaletter och köket för enklare bestyr, t ex att koka kaffe, bre några smörgåsar eller värma något i mikron samt att enklare handdisk av det du använt.
  • Hyra bakugnen: Kontakta Margareta Englund

Fullt pris

Fullt pris betalar du som inte är medlem.
Fullt pris gäller också om man hyr åt en förenings eller en kommersiell verksamhets vägnar. Det gäller också dig som är medlem men vill hyra köket för att producera något du tänker sälja eller på annat sätt tjäna pengar på. Lokalerna ska lämnas i ett välstädat skick.

Prislista, avser fullt pris

Hyresformer

Dygnshyra

06 till 06

FM: 06 till 12

Em: 12 till 18

Kväll: 18 till 00

Helghyra

(fre kl 12 - sön kl 18)

Hela bygdegården

Bygdegården (inkl kök)

1200 kr

700 kr

2400

Kök (ej bakugn)

700 kr

400

2100

Endast stora salen
(inkl kaffekokning etc)

700

400 kr

2100

Medlemspriser

Vi tycker att det är viktigt att lokalen skall vara tillgänglig för föreningens medlemmar utan att det kostar för mycket. Som medlem i bygdeföreningen har man därför medlemsrabatt. Medlemspriser är tillgängliga för privatpersoner och möjligen för vissa ideella föreningar med en koppling till Långhed och som tydligt verkar positivt för Långhed, t ex Långheds IF.

Om man inte är rmedlem så går det att lösa medlemsskap i samband med bokningen. Du betalar i så fall en dubbel medlemsavgift, dvs motsvarande medlemskap för två år. 

Lokalen ska lämnas i ett välstädat skick.

Hyresformer

Dygnshyra

06 till 06

FM: 06 till 12

Em: 12 till 18

Kväll: 18 till 00

Helghyra

(fre kl 12 - sön kl 18)

Hela bygdegården

Bygdegården (inkl kök)

600 kr

350 kr

1200

Kök (ej bakugn)

350 kr

200

1050

Endast stora salen
(inkl kaffekokning etc)

350

200 kr

1050

Ovanstående priser gäller normal användning. Vid specialarrangemang som kräver mer av bygdegården eller extra insatser av föreningens medlemmar hamnar 

vi i en förhandlingssituation där priset kan bli högre.

 

Nyckel

Du får tillgång till lokalen via en nyckelbricka eller kod som delas ut när du bokat.
Ovanstående tider innebär att nyckelkoden funkar mellan dessa tider. Du kan själv välja om du utnyttjar lokalen bara en del av tiden, dvs kommer kl 08:00 och lämnar kl 12:00.
Det är viktigt att hålla sluttiderna. Det kan nämligen komma någon annan som vill ha lokalen efter er.

Städning

Ni som hyrt förväntas städa upp och återställa lokalen till det skick ni fick den i. Porslin och bestick diskas. Viktigt att sopor och saker som kan bli gamla tas ut och kastas i soptunna (den står bredvid uthuset).

Om det visar sig att städning uteblivit kommer vi att kontakta en städfima som får städa och göra snyggt. Kostnaden för städning kommer att skickas till den som hyrt lokalen.

Möblering

Om ni möblerar om, flyttar undan bord stolar, gardiner etc så ska dessa återställas till som det var innan ni möblerade om. Grundmöblering i stora salen är 4 bordsrader med 2 bord per rad samt tillhörande stolar. Gardiner uppsatta.

Grundmöblering i lilla salen är 2 bord vid långsidorna samt ett längre bord i mitten av salen.

Sophantering

Soporna ska förståss källsorteras. Bygdegården har en soptunna som står vid gaveln på uthuset. Soptunnan är först och främst tänkt att användas för normalt hushållsavfall som genereras av bygdegården och de hyresgäster som bor på andra våningen. Tunnan töms enligt normalt schema dvs med 14 dagars mellanrum.

Om ni vid ert arrangemang genererar stora mängder sopor förväntas ni också se till så att dessa avlägsnas från bygdegården.Om soporna inte avlägsnas kommer bygdeföreningen att ta ut en tilläggsavgift på 500 kr.

Ordningsregler vid fest och kvällsaktiviteter

Vi undviker storslagna och livade fester med dunka, dunka diskomusik långt in på natten. Kom i håg att visa hänsyn till de som bor invid bygdegården. Ljudnivån ska hållas ned från och med kl 23 på kvällarna. Efter klockan 23 ska högljuda röster utomhus undvikas. Vi är restriktiva till att hyra ut lokalen till ungdomsfester. 

Hyra ut till ungdomar
Vi har en åldersgräns på 18 år för hyra av lokalerna. Det är däremot möjligt för ungdomar yngre än 18 att i samverkan med målsman eller annan vuxen hyra lokalerna för aktiviteter, t ex LAN-partyt.

 

Toalettregler

Använd toaletterna som finns inomhus.  Att pinka runt knuten på bygdegården är både ohyfsat och dålig stil , i synnerhet när snön ligger vit över fur och gran. Snö som är gul är inte kul! Som ni säkert förstår är även denna regel till för att visa hänsyn till de som besöker bygdegården och bygdegårdens grannar.   

Betalning

Vi skickar normalt sett ut en faktura till er via mail, på fakturan framgår hyra samt eventuella extra tillval eller tilläggsavgifter. Betala fakturan till bankgiro 263-0671. Ange vad betalningen gäller, datum ni använt lokalen samt avsändare.