Bakgrund

Långheds bygdeförening jobbar aktivt utifrån att vara en mötesplats och vill öppna upp bygdegården än mer så att den verkligen nyttjas av barn och unga, bofasta och nyinflyttade och även tillresta. Långhed ligger inte långt bort från någon inom kommunen och vårt mål är att Långhed ska vara en mötesplats för många. Långhed utvecklas till att möta framtiden med stor medvetenhet.

Under året som gått så har föreningen sökt och blivit beviljat stöd för ett annat Leader-projekt av LAG-gruppen i Hälsingland. Godkännande från Jordbruksverket som sista beslutande instans har ej kommit men väntas in snarast. Detta projekt är tänkt att ha en egen organisation och en projektledare. Arbetsnamnet på projektet är: Tillgängliggöra och levandegöra kulturarven längs med Hässjån. När och om detta projekt startas så kommer det att vara igång fram till våren 2024.

Föreningens målsättning inför 2022 är att genomföra de återkommande traditionella arrangemang som bygdeföreningen tidigare arrangerat samt att arrangera nya aktiviteter för att förstärka Långhed som mötesplats för barn och unga, unga vuxna och vuxna, bofasta och nyinflyttade för kulturella möten mellan svenskar och nysvenskar i vår bygd.

Inför 2022:

I den första gruppen ligger arrangemang av traditionell karaktär:

  1. Valborgsmässofirande

Förhoppningsvis kan ett traditionellt firande ske på Bagarmyran. Bygdeföreningen undersöker hur detta ska arrangeras under 2022 då det varierat genom åren.

2. Vårmarknad/Tunnbrödsvecka/Tunnbrödsfestiva

Traditionell vårmarknad planeras till lördaen den 14 maj. Under hela veckan innan  planeras en tunnbrödsveckan, vecka 19. Planering kring tunnbrödsveckan sker i samarbete med restaurangutbildningen i Bollnäs för vuxna nysvenskar. I samband med traditionell Vårmarknad och Tunnbrödsfestival på lördagen den 14/5 så kommer vi att arrangera med häst och vagn för besökarna. Marknadsgeneralen jobbar för att bjuda in många knallar och skapa en trevlig atmosfär i Långhed.

Filmrelease av filmen som nu produceras, Tunnbröd  - från hagen till magne,  kommer att ske på lördagen. En pedagogisk film för barn och unga där kulturarvet är en ingång men även  för andra grupper av människor som är intresserade av varifrån det vi äter kommer ifrån. 

3. Sommarcafé. Föreningen planerar för att kunna erbjuda sommarcafé i någon form och då utifrån en anställd som vi har anställd genom bidrag från arbetsförmedlingen. Föreningen har anmält intresse över att få sommarjobbare från kommunen och får besked i maj.

4. Kolmile byggande och kolmiletändning

Stark tradition som vi planerar för under 2022. Tändning planeras till fredag den 

Inför 2022 planerar vi ett upplägg för ungdomar med tanke på kolmilan och även kring kolbullar. Denna koppling är mycket naturlig utifrån det nya Leader-projektet.

5. Höstmarknad

Traditionell höstmarknad planeras första lördagen i september. Lördag den 3 september 2022.

6. Skaparting

Inför hösten  2022 så planerar vi för Skaparting lördag den 15 oktober. Vi ska  bjuda in barn och unga till detta arrangemang med någon speciell aktivitet.

7. Julmarknad

Julmarknad som är en traditionell aktivitet sedan många år kommer föreningen att försöka arrangera traditionsenligt första helgen i december vilket innebär lördagen den 3 december. 

8. Lucia 

Traditionen säger att föreningen arrangerar en sammankomst på självaste luciadagen den 13 december och föreningen planerar för att genomföra det även under 2022. Föregående års medverkan av byns lucior var trevligt och vi vill försöka knyta in även dem i framtiden vilket förhoppningsvis kan ske i samarbete med Alfta Lucia.

10. Musik/teaterarrangemang

Föreningen vill fortsätta av arrangera möjligheter till att lyssna och uppleva olika konstinriktningar inom musik och sång. Planering för olika arrangemang finns för våren 2022 och planering inför hösten återkommer vi om.

Nyare aktiviteter:

Sportlovsaktivitet

Föreningen vill erbjuda ungdomar olika aktiviteter under vecka 10, 2022. I planeringen ligger sportlovsbak för ungdomar och vuxna och filmkvällar för olika åldrar. 

Skolelever bakar i Långhed

Under 2022 så kommer vi att besöka årskurs 5 på kommunens skolor liksom vi gjorde 2020 och 2021. Detta upplägg har en egen budget och ekonomi genom stöd från Leader Hälsingebygden. För årskurs 8 så produceras nu en film under arbetsnamnet ”Tunnbröd - från hagen till magen” som kommer att visas för skoleleverna under åren men även under många år framöver. Samarbete med kommunens kulturpedagog, kulturombud och lärare är på gång för att nyttja filmen på bästa sätt. Filmen är gjord i samarbete med Tunnbrödsakademin som är en föreningen som vill främja intresset för tunnbröd landet över.

Hälgeparken

Fortsatt arbete kring aktivitetsparken, Hälgeparken, där besökarna, barn, unga och vuxna, ges möjlighet till fysiskaktivitet utomhus. Första fasen i uppbyggnaden är klar men utveckling är på gång. Detta sker i samarbete med Långheds byamän och Långhed idrottsförening. Vi har sökt bidrag från lite olika håll och har i dagsläget fått stöd från Länsförsäkringars samhällsfond och Svea Wind, Off Shore.

Vi planerar för hjärtstartare utifrån bidrag från Länsförsäkringar och att utbilda i hantering av den.

Hälgeparken är ett samarbete mellan tre föreningar i Långhed; Långheds byamän, Långheds idrottsförening och Långheds bygdeförening.

Film i bygdegården

Långheds bygdeförening har utrustats med modern teknik så att det nu går att samlas för aktivitet inomhus med filmvisning liksom att vi införskaffat mörkläggningsgardiner vilket gör att vi kan visa film när som helst under året och dygnet. Föreningen vill bjuda in olika åldersgrupper. Föräldrar till barn och unga får i uppdrag att välja lämpliga och intressanta filmer. Återkommande program planeras och annonseras. Dessa filmkvällar arrangeras utifrån gällande lagstiftning kring upphovsrätt.

Kulturvandring

2021 genomförde vi flera kulturvandringar i byn och det hoppas vi kunna utveckla under 2022. Arbete med att ta fram kartor och för promenader och att dessa även finns att tillgå under applikationen Naturkartan.

Att baka i vedeldad bakugn

Vi erbjuder bakning i vår fina bagarstuga och erbjuder flera olika upplägg för sammankomster där bakning står på programmet. Finns det intresse från andra föreningar att komma till Långhed för att baka så ställer vi oss positiva till det. Att mötas kring att baka tillsammans är en sammansvetsande aktivitet för alla åldersgrupper.

Riktade barnaktiviteter 

Bygdegården är mycket lämplig för olika grupper och åldrar att mötas. Det finns många barnfamiljer i byn och vi hoppas att de vill vara aktiva i detta och  bjuda in till träffar såsom sång, film och eller idrottsliga aktiviteter både ute och inne, spela innebandy, pingis och gör andra aktiviteter.

Världens bak och mat

Välbesökta arrangemang som vi avser att fortsätta med under 2022 i samarbete med arabiska föreningen och samtal förs även med andra föreningar där medlemmarna har en annan härkomst.