Verksamhetsberättelse för 2018 - Långheds bygdeförening

Våra aktiviteter

Angeltävlingen fick ställas in på grund av allt snöande och Valborgsfirande var länge osäkert men kunde ändå genomföras. Vi hade en välbesökt och lyckad musikkväll med ”Matriarkerna”, med nästan 50 deltagare. Vädret gjorde att vi inte kunde genomföra ”Jobba ihop en kolbulle”. Desto mer glädjande att Siljan Skog istället skänkte en stor trave ved till bygdeföreningen och kolmilan. Vi hade Vårmarknaden redan 5 maj, vilket var en bra tid eftersom maj innehåller många högtider och många andra marknader. Kolbullegänget gräddade kolbullar på Ålyran i Alfta. De sålde ca 90 kolbullar och fick, som vanligt, beröm för smaken. Under Hälsingegårdarnas dagar hade vi endast ett fåtal besökare. På grund av uthyrning kunde vi bara anordna fem tacos-kvällar istället för sex. Trots detta blev våra intäkter lika stora som förra året. Under Stora Hälsingegårdars stafett blev det endast öppethållande för toabesök, inga kunder i caféet. Om vädret tillåter flyttar vi ut caféet vid nästa stafett. Höstmarknaden var som vanligt första lördagen i september. Vi hade en medlemsfest

27 oktober med subventionerad trerättersmiddag, lotterier och tävlingar. Festen gick med några tusen kronor i vinst, tack vare lotterierna. Julmarknaden var fullbokad med knallar och caféet sålde risgrynsgröt och mycket uppskattade skinkmackor. Jultomten var ett nytt och trevligt inslag för barnen. Det traditionella Luciafirande, med besök av Alfta Lucia, lockade många fler besökare än ifjol. Föreningen bjöd på kaffe och goda lussebullar.

 

Förbättringar

Tack vare hjälp från kommunens Kompetens & Resurs team har vi fått följande förbättringar gjorda; renovering av bord i stora salen, ledstång vid rampen, trappa längs förrådet, sopsäcksställningar samt att vikdörren i köket togs bort.

 

Uthyrningen

Vi har hyrt ut våra lokaler vid 19 tillfällen, precis som i fjol. Det är främst lilla salen som hyrts ut men färre uthyrningar med förtäring, därför blev intäkterna något lägre.

 

Medlemmarna

2018 har vi 139 inbetalda medlemskap, varav de flesta är familjer, så antalet medlemmar är ungefär det dubbla. En av våra medlemmar, som i många år hanterat medlemsregistreringen, har slutat med uppdraget. Sedan dess har styrelsen jobbat med frågan och hoppas inom kort kunna hitta en lösning. 

 

Nytt projekt - bidragsansökningar

Årets stora händelse är att föreningen beslutade att avvakta med vår tänkta köksrenovering för att undersöka möjligheterna att få någon form av bidrag. Efter många timmars undersökande och ännu fler timmars skrivande fick styrelsen fram ett underlag. Två medlemsmöten under hösten lämnade synpunkter på underlaget och gav sitt medgivande. Styrelsen beslöt därefter att lämna in ansökningar till Allmänna Arvsfonden och Leader Utveckling Hälsingebygden. Vi har nu fått ansökningarna beviljade och kan starta upp vårt projekt ”Långhed – Kulturarv möter framtid”!

Det är smått otroligt att vi snart har vårt nya kök och toaletter, efter flera års planerande! Att vi dessutom får möjlighet till nya, spännande aktiviteter och stor hjälp med finansieringen, är helt fantastiskt!

Allt detta ger nu så mycket inspiration och positivt arbete i föreningen och vi hoppas att vi får ännu fler medlemmar och bybor som vill delta i vårt framtidsbygge.

Stort tack för det gångna året till alla som bidragit, i stort - som i smått. Alla behövs!  

Bygdeföreningens styrelse

genom Margareta Göllas/ordförande