Verksamhetsberättelse för år 2020 och Långheds bygdeförening.                               Långhed 2021-01-19

 

Året 2020 blev inte riktigt som vi hade tänkt oss då det dök upp en pandemi som förändrade föreningens verksamheter och allas våra liv världen över. Vi ansträngde oss i bygdeföreningen att inte ställa in utan att ställa om och detta lyckades vi med tack vare många gemensamma krafter. Många aktiviteter som vi har arrangerat har vi genomfört i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan för att tillsammans sprida folkbildningstanken och ge stöd åt vår förening.

Genom projektet: Långhed - Kulturarv möter framtid, så har möjligheten till att stärka Långhed som mötesplats vuxit. Det finns nu fina möjligheter att träffas kring bakugnen inne men även kring den mer internationella bakugnen ute i grillstugan. Finansieringen av projektet sker främst genom stöd från Utveckling Hälsingebygden via Landsbygdsfonden/Leader. Projektet pågår framtill maj/juni 2022. För att nå våra mål med projektet samverkar vi med ett flertal organisationer och nyttjar och stärker nätverkande. Mer om aktiviteter inom ramen för projektet nedan.

Ett andelslotteri har startats under 2020 och spänningen är stor vid varje dragning och ett fint överskott tillfaller föreningen.

Året har, trots pandemin varit ett bra år för föreningen men hade inte pandemin dykt upp så hade denna verksamhetsberättelse sett annorlunda ut.

 

Friskvård med kulturinslag. Varje onsdag kl 9 har ett glatt motionsgäng träffats för härliga promenader i kulturrika Långhed. Birgitta Froms har varit cirkelledaren. Efter promenaden har gruppen fikat tillsammans och samtalat kring olika frågor och haft en fin stund tillsammans.

Valborgsmässofirandet blev vi tvungna att ställa in.

Vårmarknad/tunnbrödsfestival/tunnbrödsvecka. Vi hade en fin planering för första veckan i maj med en rad olika inslag under hela veckan. Vi tvingades såklart att ställa om och det innebar att vi arrangerade en Kulturvandring med inslag av försäljning. Vi hade café och kolbulleförsäljning och inne bakade vi tunnbröd som sålde slut på en gång. På kvällen arrangerade vi en tunnbrödsmiddag för ett begränsat antal gäster.

Tacokvällar. Dessa genomfördes glädjande nog trots coronasituationen. Vi jobbade med hög coronaanpassning. Vi genomförde 6 tacofredagar med 72 gäster som medeltal och det resultatet är vi nöjda med. Kommunens miljö och hälsa kom på besök och hade positiva ord om vår verksamhet.

Sommarcafé. Möjligheten dök upp för föreningen att genomföra ett efterlängtat sommarcafé då vi erbjöds att ha ferieungdomar från kommunen placerade hos oss. Under 6 veckor hade vi öppet måndag till fredag mellan kl 10 – 17. Det serverades tunnbrödsmackor, våfflor och hembakade bullar och kakor. Handledare för ungdomarna var ett antal ideellt arbetande medlemmar i föreningen. När veckorna var över utvärderades sommarcaféet och många lovord framfördes både av de som jobbat och från gästerna. Vi ställer oss positiva till ett fortsatt sommarcafé, antingen i egen regi, i samarbete med kommunen eller med någon extern som vill hyra in sig för att driva sommarcafé i våra lokaler.

Kolmilekurs och tändning. Under sommaren bedrevs det en studiecirkel i kolmilebyggande under ledning av Karl-Erik Johansson. Det var en mycket positiv kursgrupp som trivdes tillsammans och genomförde hela resan från byggande, tändande, vakande till att riva och säcka kolet. Efterfrågan var stor på detta ”världens bästa kol” varvid kolet såldes slut snabbt. Kolmiletändning genomfördes traditionsenligt men med corona anpassning då vi hade längre öppet tid och fler utspridda sittplatser.

Höstmarknad. Vi planerade för marknad men var tvungna att ändra. Vi genomförde en kulturvandring som på våren. Vi hade tipspromenad, kolbullar, fika och vi bakade tunnbröd som sålde slut på en gång.

Skaparting. Vi genomförde ett skaparting i miniformat under oktober. Deltagarna som provade på keramik med Katja Eder var mycket nöjda och glada och vi hoppas kunna fortsätta med detta upplägg.

Kolbullegemyt. Vi bjöd in alla ideella krafter som jobbat under året till en gemytlig eftermiddag med kolbullar och fika. De röda mattorna var utrullade och hjälpte till att skapa glädje denna regniga söndag.

Musik och berättararrangemang. Vår ambition var högre än vad vi kunde förverkliga men vi klarade av att genomföra två musikkonserter och en berättarafton med Historieberättarna från Hälsingland. Intresset för att komma på våra arrangemang är stor och vår ambition fortsätter.

Julmarknad. Vi jobbade för att genomföra aktiviteten som vi döpt till Julupplevelse 2020 som ett alternativ till julmarknad när nu marknader inte var möjliga att arrangera. Vi ställde inte in utan om flera gånger och resultatet blev slutligen en Julupplevelse där gästerna fick komma i sina bilar för att besöka tomteland och snöland, träffa tomtemor, sjunga med tomtenissarna och lämna önskelistan till tomten medans stämningsfull julmusik spelades över nejden. Slutligen fick de en Julupplevelsepåse med sig hem. Väl hemma fick gästerna tända sitt Långhedsljus och smaka på olika Långhedsgodsaker.

Lucia. Den fina traditionen med Alfta lucia på bygdegården tvingades vi tyvärr ställa in då Alfta Lions inte arrangerade någon lucia alls i år.

”Hälges drömpark”. Ett projekt som startades upp under 2020 där Långheds bygdeförening samverkar med Långheds byamän och Långheds idrottsförening kring målet att utveckla en aktivitetspark för i första hand barn och unga men även andra åldersgrupper. Vi sökte pengar från Länsförsäkringars samhällsfond och genom det positiva besked de gav oss fick vi energi att jobba vidare på den inslagna vägen. Tanken är att Hälges drömpark kommer att växa fram bakom grillstugan upp mot Långheds IP. Vi söker fler samarbetspartners för att klara av att bygga denna Hälgepark i skogen i Långhed.

Inomhus i bygdegården.

Lägenheten i bygdegården har renoverats och ett nytt badrum med tvättmaskin är klar.

I stora salen har en storbildsanläggning installerats liksom en kraftfull musikanläggning. Detta ger möjligheter att arrangera filmkvällar och andra typer av sammankomster. Tre nya element har satts in.

Uthyrning: Våra mycket fina och funktionsdugliga lokaler kan hyras ut men tyvärr begränsades möjligheterna för intresserade att hyra våra lokaler pga. pandemin. Vi har hyrt ut ett fåtal gånger men inte alls som beräknat. Ett bröllop arrangerades på bygdegården där vi gräddade och serverade kolbullar utomhus på nytillverkade träunderlägg.


 

Projektet: Långhed - Kulturarv möter framtid.

Ett pågående projekt som finansieras genom stöd av Utveckling Hälsingebygden via Landsbygdsfonden/Leader har pågått under 2020. Projektledare Margareta Englund har bjudit in till ett flertal arrangemang där Långheds bygdegård stått som värd och varit en fin mötesplats kring bröd. Många ideella krafter finns med kring projektet och skapar fina arrangemang.

Mötesplats kring bakning. Det har bjudits in till kurser i tunnbrödsbakning, bakning med surdeg och fullkorn samt ett flertal kvällar där allmänheten har bjudits in till öppetbak.  Att träffas kring bakugnen är ett fint inslag i möjligheterna som nu finns i Långheds bygdegård. Det finns intresse av att hyra bakugnen för företagsevent och även för privatpersoner. Ett nätverk för tunnbrödsbagare har haft sin nätverksträff i Långhed där vi fick visa upp vår fina verksamhet och lokaler samt stå värd med middag.

Skolbak. Skolelever i årskurs 5 i kommunen har besökts av projektet och fått en lektion i att baka tunnbröd och höra om gamla tiders arbete med att odla. De har alla fått baka tunnbröd på den lösa hällen som vi tog med ut till skolorna och de fick alla smaka på det goda brödet.

Världens bak och mat/söndagssoppa har under året haft två välbesökta arrangemang där spännande maträtter med stor bredd på smakerna serverats. Fullbokade arrangemang som varit mycket omtyckta. Arabiska föreningen i Ovanåker i gott samarbete med Långheds bygdeförening.

Inspirationsträff/Entreprenörskapsträff med både blivande och nuvarande entreprenörer i vår bygd med intresse av mat och turism har genomförts. Detta i samarbete med näringslivskontoret i Ovanåkers kommun, Matvärden och Eldrimner. Intresset för denna träff var stor och kvällen gav inspiration.

Föreläsning. Vi bjöd in till en föreläsning om tunnbrödets historia och stora salen fylldes upp med intresserade. Det var författaren Anki Berg, ledamot av Tunnbrödsakademin och även engagerad i nätverket för tunnbrödsbagare som gav oss en berättelse utifrån boken Tunnbröd – en läcker historia. Kvällen bjöd även på provsmakning av ett flertal olika tunnbröd och samtalen blev spännande.

 

Finansiering av verksamheten i Långhed:

Allmänna Arvsfonden har varit en viktig del i finansieringen och de har bidragit med medel. Detta projekt är nu avslutat.

Utveckling Hälsingebygden via Landsbygdsfonden/Leader är en viktig del i pågående finansiering kring      projektet: Långhed – Kulturarv möter framtid. Detta projekt pågår till maj/juni 2022.

Långheds bygdeförening har sökt och beviljats stöd för sin verksamhet av Ovanåkers kommun.

Länsförsäkringar och deras samhällsfond stödjer vårt projekt med Hälgeparken liksom Långheds byamän och Ulla Mortimer.

Insamling av skrot samt försäljning av överblivet material har bidragit till föreningens ekonomi.

Andelslotteriet och andra lotterier bidrar med överskottet till föreningens ekonomi.

Långheds bygdeförening har under pandemin sökt och fått bidrag av Kulturrådet för förlorade intäkter.

Vi har sökt krisstöd från bygdegårdas riksförbund och erhållit stöd.

De olika aktiviteter vi bedriver i föreningens regi ger välbehövligt tillskott till föreningen.

Minnesgåvor i samband med begravningar ger ett värdefullt tillskott till föreningen.

Vi har skickat in ansökningar om stöd till följande företag: Svenska Fönster AB och Svea Wind Off Shore.

Medlemmar: Antalet föreningsmedlemmar är i stort sett oförändrad. Cirka 200 st.

 

Långheds bygdeförening har som målsättning att skapa gemenskap och trivsel i bygden genom att erbjuda olika aktiviteter i vår fina bygdegård och det fortsätter vi att arbeta vidare med.

 

Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla krafter i föreningen: Tillsammans gör vi skillnad och skapar trivsel och gemenskap!

Styrelsen för Långheds bygdeförening.                            Långhed 2021-01-19

Styrelsen bestod av följande ledamöter under året 2020: Pär Hisved, Mona Öhman, Erik Lindqvist, Ulla Mortimer, Agnetha Hansgårdh, Mikael Kjellgren och Margareta Englund.

Kassörer: Elisabeth Nilsson, Birgitta Froms

Suppleanter: Tapio Aihonen, Annelie Svedberg