Långhed

Långhed är en by i Ovanåkers kommun med strax över 300 invånare. Den ligger cirka 7 km norr om Alfta. De närmaste angränsande byarna är Enstabo, Näsbyn, Hässja, Röstabo, Långbo och Galven.

Geografi

Genom Långhed rinner Hässjaån. Ån användes längre tillbaks till att flotta timmer, bland annat till Silforssågen. Liksom många andra byar kan Långhed delas upp i mindre områden, bland dessa kan nämnas

  • Långhed
  • Norra Långhed
  • Silfors
  • Västibacken
  • Spjälkaberg

Föreningsliv

  • Långheds IF
  • Långheds Bygdeförening
 

Näringsliv

Jordbruket med mjölkproduktion har klassiskt sett varit en viktig inkomstkälla i Långhed. Men då lönsamheten de senaste 10 till 20 åren drastiskt försämrats har det lett till att det nu bara finns två mjölkbönder kvar i Långhed och två bönder har gått över till köttproduktion. De andra bönderna har idag andra arbeten. Med dagens nya kommunikationsteknik går det även bra att arbeta hemifrån via datorn. Under hösten 2012 fick de flesta gårdarna i Långhed även fiber indraget.

En annan historiskt sett viktig arbetsgivare i Långhed var Silforssågen. Den är dock nedlagd och de gamla huvudbyggnaderna är rivna. Endast de allra nyaste byggnaderna finns kvar och används nu av andra företag.

Långhed har även haft förskola/dagis och skola med ungefär 40 elever från årskurs 1 till 6. Skolan lades ner våren 2008, som en följd av att elevantalet minskat och kommunen inte längre anser det vara värt att lägga pengar på skolverksamhet i byn.