C:\Users\pahi\Google Drive\Delat med Bygdeföreningen\STYRELSEN\Trycksaker\Långhed logga genomskinlig med HTML-färg 25AD62.png

Verksamhetsberättelse för år 2022 och Långheds bygdeförening.           Långhed 2023-03-19

 

Året 2022 var ett aktivt år för bygdeföreningen.  Pandemin började släppa och våra liv världen över började återgå till en större normalitet. Bygdeföreningen hade under pandemin verkligen ansträngt sig att inte ställa in utan att ställa om och lyckats väldigt bra med det tack vare gemensamma krafter. 

 

Många aktiviteter som vi har arrangerat har vi genomfört i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan för att tillsammans sprida folkbildningstanken och ge stöd åt vår förening.

 

Bygdegårdarnas Riksförbund som vi är medlemmar i har vi tagit kontakt med i olika frågor och mot slutet av året har vi intensifierat arbetet med att göra vår bygdegård så säker som möjligt. “Säker föreningsgård” heter materialet och som utgår ifrån sex teman: brand, vatten, inbrott, juridik, drift, människor. De globala målen utifrån Agenda 2030 ligger med och det är ett mycket bra material att jobba med och utifrån dem stärka föreningens fokus till en än mer hållbar förening som tänker framåt.

 

Projektet: Långhed - Kulturarv möter framtid, avslutades i slutet av maj 2022. Genom detta projekt så har vi fått möjlighet att stärka Långhed som mötesplats. Många möjligheter att träffas kring att baka utifrån de nya bakugnarna, både inne  och ute har nyttjats vid olika sammankomster. Vi är tacksamma för den finansiering och stöd som vi erhållit från Utveckling Hälsingebygden via Landsbygdsfonden/Leader. Många privatpersoner och företag har under projekttiden varit med och bidragit på olika vis och det har varit av stor vikt. Projektet har samverkat med ett flertal organisationer och företag under projekttiden och nu kan vi se nyttan av att nätverkande är bra. 

 

Det nya projektet: Kulturarv längs Hässjaån har påbörjats både vad gäller uteklassrum/mötesplatser och aktiviteter. Det finns en ny projektledare, Frida Cronsioe,  på plats från och med 20230109. Projektets mål är att tydligt lyfta fram hur samhället Långhed har växt fram utifrån och utefter Hässjaån. Linskäkten, kvarnen, smedjan, de många olika Hälsingegårdarna och de två Världsarvsgårdarna. Projektet ska leda till utbildning för ungdomar men även för vuxna och även inspirera till skapande av företag med tanke på besöksnäring. Projektet ska ge ökad förståelse kring den svenska välfärdsutvecklingen utifrån de svenska förutsättningarna och även i relation till välfärdsutvecklingen generellt. Även detta projekt har finansiering av Utveckling Hälsingebygden via Landsbygdsfonden/Leader. 

 

Styrelsen i Långheds bygdeförening har haft 10 protokollförda möten.

 

Långheds bygdeförening blev i slutet av året utnämnd till Årets X-ing 2022 av organisationen Hela Sverige ska leva. En härlig utmärkelse som vi känner stor stolthet över tillsammans i hela föreningen. Motivering till utmärkelsen: “En förening med matnyttig verksamhet som samlar bygden och med en baktanke att skapa inkluderande möten mellan människor och kulturer, Med sin inbjudande verksamhet och sitt breda engagemang för bygden är Långheds bygdeförening en inspiration och förebild för andra föreningar”. Priset innebär ett erkännande för gott utfört arbete vilket vi gläds åt. Ett större firande planeras våren 2023.

Långheds bygdeförening har samarbetat med Studieförbundet Vuxenskolan under 2022. Genom detta samarbete får vi stöd vid planering av olika aktiviteter,  hjälp med marknadsföringen samt ekonomiskt stöd vid tryck av material etc.

 

 

Aktiviteter under året med utgångspunkt från verksamhetsplanen och lite till:

Fix och trix – föreningen har genomfört många volontärjobbar dagar under hela året. Mycket har blivit gjort av många och när året har gått till ända så kan vi med stolthet notera att vi klarat av mycket. 

Friskvård med kulturinslag. Varje onsdag kl 9 träffas ett glatt motionsgäng för härliga promenader i kulturrika Långhed under ledning av Birgitta Froms Andersson. Efter promenaden har gruppen fikat tillsammans och samtalat kring olika frågor samt även gjort ideella insatser på bygdegården.

Hälgeparken. En uppskattad aktivitet park som vi har skapat under de senaste åren och som drar många besökare. Parken är upplyst och länkar ihop idrottsplatsen med bygdegården. 

Tunnbrödsbakning har aktiverat många. Vi bjöd in till öppetbak, sportlovsbak och höstlovsbak och även sommarlovsbakning. Vi har besökt elever i åk 5 och bakat med dem på deras skolor. Vi har bakat med restaurang eleverna från Bollnäs på plats i Långhed. Bagarstugan har hyrts ut till privatpersoner som har bakat för eget bruk liksom att det har bakats till försäljning vid Restaurangen Sund i Vågbro. Vår egen förening har bakat till försäljning i föreningens regi. Kurser i tunnbrödsbakning har arrangerats ett flertal gånger. Vi har hyrt ut bagarstugan ett flertal gånger med olika upplägg.

Världens bak och mat. I samarbete med arabiska föreningen har det bjudits in till trevliga sammankomster i Långhed under året. Världens bak och mat har även varit med och bakat vid både vårmarknad, höstmarknad och julmarknad. Genom att jobba utifrån konceptet Världens bak och mat så har vi engagerat nyinflyttade människor från andra länder, nysvenskar. Att mötas tillsammans kring bak och mat är ett lyckat koncept där språkets barriärer tycks övervinnas. 

Tunnbrödsmiddag. För andra året i rad kunde vi erbjuda en tunnbrödsmiddag för ett begränsat antal gäster där kocken och krögaren från Restaurang Hantverket, Stefan Ekengren medverkade. Elever från vuxenutbildningen i Bollnäs var med liksom ett antal ideellt arbetande från föreningen. Gäster var b.la. MatVärden Gävleborg och krögaren Malin Söderström.

Valborgsmässofirandet arrangerades av Långheds idrottsförening.

Körbesök: Falu fredskör gästade oss och höll en härlig vårkonsert i bygdegården för många besökare.

Tunnbrödsvecka En fin vecka som bjöd in gäster till lunch varje dag och vi erbjöd kunder nybakat tunnbröd samt bröd från andra länder. Det var vuxenutbildningen i Bollnäs, restaurangelever, som kom och både lagade mat och bakade tunnbröd. Föreningen erbjöd även in till öppetbak för vuxna under några kvällar. 

Tunnbrödsfestivalen/Vårmarknaden fick vi äntligen arrangera fullt ut då pandemins restriktioner ändrats. Ett stort antal knallar medverkade. Vi hade café och kolbulle försäljning och vi bakade tunnbröd inomhus i vår stolthet, den vedeldade bakugnen, samt att vi bakade andra tunna bröd med härkomst från andra länder vid bakugnen utomhus. Dagen bjöd på filmpremiär av den Långheds producerade filmen Tunnbröd - från hagen till magen. En film som skapades som en del av projektet Kulturarv möter framtid och filmaren Peter Hoelstad från Hässja fick uppdraget och levererade en mycket fin film. Häst och vagntur med Andreas Iljegård samt besök av Hälge lyfte årets marknad till väldigt trevlig.

Tacokvällar. Traditionsenliga taco fredagar  genomfördes under sex veckor tack vare många volontärer. Musikunderhållning vid ett tillfälle.

Sommarcafé. Återigen fick vi möjlighet att samarbeta med kommunen och deras sommarjobbare. Under 9 veckor hade vi sommarjobbare och under 8 veckor så hade vi öppet onsdagar och lördagar mellan kl 10 – 16. Det serverades tunnbrödsmackor, våfflor och hembakade bullar och kakor. Handledare för de sommarjobbande ungdomarna var Mayyada Bhlasal samt föreningens egna ideellt arbetande. När veckorna var över utvärderades sommarcaféet och många lovord framfördes både av de som jobbat och från gästerna. Under sommarens gång utvecklade föreningen ett erbjudande till besökare på Världsarvsgårdarna som innebar att de kunde förboka fika på bygdegården. Ansvarig för bokningarna var guiderna och husägarna.

Utomhusbio. För andra året i rad arrangerade vi en utomhus biokväll i samarbete med Bygdegårdarnas Riksförbund. Gästerna bjöds in och kunde inleda kvällen med b.la. pizza från uteugnen. Filmen som visades var Utvandrarna som kom ut våren 2022.  Cirka 75 personer kom och trivdes. En oerhört intressant film utifrån utvandringen som skedde från Långhed på 1800-talet. Bygdegårdarnas  Riksförbund Gävleborg har köpt in en popcornmaskin som föreningarna kan låna vilket vi gjort vid ett flertal tillfällen till popcorn älskarnas glädje. 

Kolmilekurs och tändning. Under sommaren genomfördes det en studiecirkel i kolmilebyggande under ledning av Karl-Erik Johansson. Det var en mycket positiv kursgrupp som trivdes tillsammans och genomförde hela resan från byggande, tändande, vakande till att riva och säcka kolet. Efterfrågan var stor på detta ”världens bästa kol”. Kolmiletändning genomfördes traditionsenligt andra fredagen i augusti. Helen Sundell medverkade och publiken uppskattade hennes fina tolkning av Dan Andersson.

Kolbullar. Föreningen har gräddat kolbullar på Barnens dag på Ol-Anders samt även vid ett kulturarrangemang arrangerat av Ovanåkers kommun där Lottie Knutson var huvudgäst och föreläsare. Vid det senare tillfället så bjöd vi på otraditionella kolbullar som även de uppskattades.

Höstmarknad. Ett mycket stort  antal knallar erbjöd besökarna hantverk från fina marknadsstånd. Marknadsstånden har flyttats lite och skapade en mycket trevlig miljö.  Vi  bakade tunnbröd utomhus samt erbjöd pizza och härligt bröd från grillstugan. Häst och vagntur skapade atmosfär och många tog tillfället att åka. Massor av kolbullar gräddades och fika såldes. Solen sken!

Skaparting. Vi genomförde Skaparting nummer tre i oktober. Keramik med Katja Eder, Akvarellmålare Sune Mortimer och Smeden Thomas Johansson. Målet vara att bjuda in ungdomar och det resulterade i att en ungdom deltog i smideskursen. Deltagarna var mycket nöjda och glada och vi hoppas kunna fortsätta med detta upplägg. 

Volontärs trevligheter. Föreningen uppskattar volontärernas olika insatser från att baka kakor, tillaga mat, riva väggar till att putsa fönster och toaletter. Föreningen har bjudit in dessa många ideella krafter som jobbat under året till några sammankomster. I juni rullade vi ut de röda mattorna och arrangerade en grillfest där drygt 60 personer kom och trivdes.

Musik och berättar arrangemang. På sommaren medverkade vi vid ett fint arrangemang som vi byggde upp på Världsarvsgården Jon Lars i samband med 20 års jubileét av Världsarvsgårdarna. Vi skapade en fin miljö med gamla koppar, vårt fina tält, löv och blommor, personalen uppklädda och sedan serverade vi  tunnbrödsmackor och lokalproducerad dryck. Ett välbesökt arrangemang med sång och musik, tal och stor glädje.

Julmarknad. En härlig traditionell marknad med knallar både ute och inne. Inne i bygdegården sålde knallar fina hantverk och vi serverade gröt och kaffe. Julupplevelsen förstärktes med eldkorgar, julmusik och tomte som bjöd på glögg. Häst och vagn turer där de som åkte fick en historisk resa längs Hässjaån där mycket historia och glädje förmedlades under de 4 fullbokade turerna. Sånguppträdande inomhus gav en extra julkänsla för de som kom och till knallarna.

Lucia. Årets luciatåg bestod av drygt 15 unga lucior och tomtar från bygden. De har tränat tillsammans med Helen Sundell och vid framträdandet var bygdegården fullsatt. Det bjöds på ett mycket trevligt program. Publiken njöt och efterfrågade allsång vilket genomfördes udner ledning av Helen. Traditionsenligt bjöds det saffransbulle, bakade av Elsie Rens, och pepparkaka till kaffet. 

Konst i bygdegården. Tack vare stöd från Bygdegårdarnas Riksförbund anlitade vi  konstnären Erik Olof Wiklund för att tillsammans med medlemmarna skapa ett konstverk för framtiden. En tidskapsel har skapats  tillsammans på bygdegården och tidskapseln stängdes i samband med vårmarknaden och sedan ska tavlan sättas upp på lämpligt ställe i bygdegården.

 

Åtgärder inomhus och utomhus i bygdegården.  

Fönstret vid genomgången till köket är nu på plats och vi kan se hur byggnaden en gång i tiden byggdes. 

Renovering av balkong till hyresgäst har gjort den både mer funktionell och fin.

Entré till hyresgästens ingång målades.

Vissa små kompletteringar är gjorda i hyreslägenheten. 

Grillstugan målades grå.

 

Finansiering av verksamheten i Långhed.

Utveckling Hälsingebygden via Landsbygdsfonden/Leader är en viktig del i pågående finansiering kring projektet: Långhed – Kulturarv längs Hässjaån. Detta projekt pågår till hösten 2024.

Långheds bygdeförening har sökt och beviljats stöd, kulturbidrag, för sin verksamhet under 2022 av Ovanåkers kommun. 

Insamling av skrot samt försäljning av överblivet material har bidragit till föreningens ekonomi.

Andelslotteriet och andra lotterier bidrar med överskottet till föreningens ekonomi.

Tack vare många volontärer som engageras kring aktiviteter så får föreningen in ett välbehövligt tillskott till föreningen.

Minnesgåvor i samband med begravningar ger ett värdefullt tillskott till föreningen.

Lägenheten ovanpå är uthyrd vilket ger ett tillskott till föreningen.

Medlemmar: Antalet föreningsmedlemmar ökar och vi känner glädje över de 270 medlemmar som nu finns registrerade och vi har nu ett sammanställd matrikel.

 

 

 

Långheds bygdeförening har som målsättning att skapa en mötesplats där just möten mellan människor, bofast som nyinflyttad, barn och unga, unga vuxna och äldre ska känna sig hemma och där gemenskap och trivsel är stor. Föreningen vill erbjuda olika aktiviteter i vår fina bygdegård samtidigt som vi gärna ser att andra föreningar, företag och privatpersoner hyr in sig i våra lokaler. 

 

Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla krafter i föreningen: Tillsammans gör vi skillnad och skapar fina förutsättningar för fina möten!

Styrelsen för Långheds bygdeförening.                   Långhed 2023-01-30

Styrelsen bestod av följande ledamöter under året 2022: Margareta Englund, Pär Hisved, Mona Öhman, Ulla Mortimer, Hillevi Lind, Agnetha Hansgårdh och Birgitta Froms Andersson 

Ordförande: Margareta Englund Sekreterare: Pär Hisved 

Kassör: Birgitta Froms Andersson                        Suppleanter: Tapio Aihonen, Anna Linder