Medlemskap i Långheds bygdeförening
Årsavgiften år är 150 kr per familj och år, eller 100 kr per vuxen person.

Du blir medlem genom att betala in årsavgiften till bankgiro 263-0671.
Ange namn och adress så att vi vet vem medlemskapet gäller.

Om ni är en familj - ange samtliga medlemmar i familjen. 

Fördelar med medlemskapet
Du från rabatt vid hyra av bygdegården.
Föreningens medlemsfester är subventionerade av föreningen.

Stödmedlem

Man behöver inte bo i Långhed för att bli medlem.
Alla är välkomna både från när och fjärran :-)
Stödmedlem blir man på samma sätt som man blir vanlig medlem, dvs betala in till bankgiro ovan.