Guidning på världarvsgårdarna

Långheds Nyhetsbrev

På gång i Långhed

Långheds bygdeförening har beviljats stöd från Leader utveckling Hälsingebygden samt från Arvsfonden.

 ArvsfondenStöd inom lokalt ledd utveckling - Leader Stöd inom lokalt ledd utveckling - Leader

Just nu pågår renovering, tillgänglighetsanpassning och bygge av bakugn.
När lokalen är färdigställd drar alla aktiviteter igång igen, samt många nya spännande aktiviteter som renoveringen möjliggör.

Följ vad som sker via vår Facebooksida: Långhed - Träslottens rike
o
ch via våra nyhetsbrev:  Nyhetsbrev

Vi kan för närvarande inte hyra ut våra lokaler p.g.a. renoveringsarbeten


Läsartext: Upptakt i Långhed bådade gott inför framtiden

Facebook - Långhed Träslottens rike

Läsartext: Långheds bygdegård bjöd in till internationell träff