Långheds Nyhetsbrev

Februari · 2015 · Nummer 1

 

God fortsättning 2015!

Ännu ett år har gått med många arrangemang i vår bygdegård.

   Installationen av bergvärmen har pågått hela året. Den är nu klar med undantag för intrimningen. Det är varmt och skönt i byggnaden och det känns lättare och roligare att gå dit när det inte längre är en byggarbetsplats.

   Året har också utmärkt sig på det viset att vi alla gjort vårt yttersta för att samla in pengar till bergvärmen. Nu har vi äntligen lyckats ackumulera medel som täcker hela kostnaden! Mycket tack vare alla generösa bidrag i form andelsköp à 500 kronor, men också för att många har sponsrat med 5000 kronor eller mer! Dessutom har många medlemmar ställt upp och arbetat på våra tacokvällar, som också har varit mycket inkomstbringande. Det tackar vi så mycket för! Vi har därför inte behövt utnyttja den checkkredit vi har fått beviljad.

   Vi vill även tacka alla som ställt upp och kokat kaffe och bakat till våra arrangemang, samt alla som stått och svettats med kolbulle-gräddning. Det är många som på olika sätt har bidragit till att det blivit ett inkomstbringande år.

Långheds bygdeförening

Hemsida: langhed.se

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bankgiro: 263-0671

Boka bygdegården: 073-649 41 14

 

Kallelse till Årsmöte

Långheds Bygdeförenings årsmöte 2015 är Söndag den 1a Mars kl 15:00 på Långheds Bygdegård.

Parentation

Under året har Lars Mortimer och Gösta Englund lämnat oss. Deras engagemang har bidragit mycket till att bygdeföreningen har ut-vecklats som den gjort.

   Lars Mortimer har suttit i bygdeföreningens styrelse från första början. Utanför Långhed är han kanske mest känd som skapare av flera serietidningskaraktärer. Han var också utbildad i konsthistoria och aktiv i konstföreningen. Många från både när och fjärran har besökt hans ateljé på gården i Silfors under Konstrundan.

   Gösta Englund var initiativtagare till att bygdeföreningen bildades. Han växte upp på gården Altbergs. Det var en stor syskonskara så han lärde sig tidigt värdet av att samarbeta. Ett starkt politiskt engagemang och framåtanda präglade honom.

   Lars och Gösta var två Långhedsbor som saknas oss mycket!

Medlemsavgift för 2015

Medlemsavgift för 2015 är 100 kr och betalas in till bank-giro 263-0671

Nya styrelsemedlemmar behövs

Nytt år kräver nya friska tag. Under 2015 behöver vi några nya per-soner i styrelsen. Alla som känner att de vill vara med och jobba med bygdeföreningen får gärna höra av sig.

   Pär Hisved vill gärna lämna över ordföranderollen till någon annan. Därför välkomnar vi förslag till ny ordförande. Antingen om du själv har lust att hoppa in istället för Pär eller om du vill nominera någon annan person som anses vara lämplig. Hör i så fall av dig till valberedningen som består av Olov Hisved, Anders Göllas och Ulla Mortimer.

Sommarcafé behöver nytt kök

I somras ordnade Kersti Hisved guidade visningar av Jon-Lars och Pallars. Många frågade henne om det finns möjlighet att äta någon-stans i närheten. Därför är vår önskan att ha bygdegården öppen även i sommar för kaffeservering och någon enklare lunch.

   Vi tror att detta skulle kunna utvecklas mycket mer, men då behövs en avsevärd förbättring av köket. Därför har vi börjat prata om att detta bör bli nästa projekt. Har du tips eller förslag på en ombyggnad av köket? Hör gärna av er till någon av oss i styrelsen.

Aktiviteter planeras

Vi planerar att arrangera tacokvällar även i år. Helst i bygdefören-ingens regi så att inkomsterna går till att utveckla föreningens verk-samhet. Tacokvällarna är välbesökta och många har som sommar-tradition att äta hos oss.

   Även kolmilan lockar många besökare till byn. Till den behövs folk som kan hjälpa till att lägga ihop ved. Det brukar vi kalla ”jobba ihop till en kôlbulle”.

   De traditionella marknaderna kommer också att arrangeras som vanligt. Dessutom kanske det blir ett par föredrag.

   Allt är inte spikat än så håll utkik på vår hemsida på evenemangs-kalendern. Den hittar du på www.langhed.se och på Facebook. Har du anmält din e-post till oss så skickar vi uppdateringar om evenemang och händelser.

image332
 

Läsarbidrag

Vi välkomnar tacksamt dina texter och fotografier.

Annonsera

Annons halvsida kostar 200 kr, annons helsida 400 kr. Nyhetsbladet delas ut till ca 200 hushåll.

Bli medlem!

Medlemskap i Långheds bygdefören-ing kostar 100 kr/familj. Inbetalning sker via bankgiro: 263-0671. Märk din betalning med ditt namn.

Nyhetsbrev via e-post

Om du vill hålla dig à jour om allt som händer i Långhed så är det lätt att ordna. Skicka ett e-postmeddelande till bygdeföreningen så skickar vi fortlöpande information om aktiviteter och evenemang. Adressen är: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.