Medlemskap i Långheds bygdeförening
Årsavgiften år 2019 är 150 kr per familj och år, eller 100 kr per vuxen person.

Du blir medlem genom att betala in årsavgiften till bankgiro 263-0671.
Ange namn och adress så att vi vet vem medlemskapet gäller.

Fördelar med medlemskapet
Du från rabatt vid hyra av bygdegården.
Föreningens medlemsfester är subventionerade av föreningen.

Stödmedlem

Man behöver inte bo i Långhed för att bli medlem.
Alla är välkomna både från när och fjärran :-)
Stödmedlem blir man på samma sätt som man blir vanlig medlem, dvs betala in till bankgiro ovan.