Värmesystem i bygdegården
Bygdeföreningen och fastighetsgruppen efterlyser medlemmar till en arbetsgrupp för att titta på olika lösningar på nytt värmesystem i bygdegården. Pelletspannan vi har idag kräver mycket passning och ryker in ibland, elementen förbrukar mycket el.  Kontakta någon i styrelsen eller fastighetsgruppen.

Mvh Pär