Långheds Nyhetsbrev

 

Hej

Vill i detta brev bjuda in till medlemsmöte i Föreningen Stora Hälsingegårdars Väg. Mötet äger rum på Långheds Bygdegård den 1a september kl 19:00.

Ni är alla välkomna att delta i mötet (och även bli medlem), oavsett om ni haft något med Stora Hälsingegårdars väg eller inte tidigare.

Föreningen (för) Stora Hälsingegårdars Väg har som sitt syfte att verka för att utveckla möjligheterna längs Stora Hälsingegårdars Väg. Det kan bland annat innebära att fungera som kontaktnät för er som har en verksamhet eller vill skapa en verksamhet inom natur-, kultur- och turism.

Välkomna, hälsar Pär Hisved å föreningens vägnar