Fiber till Gården

Riktigt stort intresse!

Med 104 stycken intresseanmälningar är det dags för nästa fas. Bidragsansökan. Helsingenet och Elektra skissar på detaljer för utbyggnad och det kommer att ligga till grund för denna ansökan. Efter att bidrag blivit beviljat men innan spaden sätts i backen kommer det att komma ut bindande anmälningar för fiber. Så håll ut för mer info..

Hälsar Pär & Olov Hisved