Anteckningar från mötet i Långheds Bygdegård, 12 oktober 2010

Ämnet är satsningar på turism i Långhed med omgivning

Närvarande: Eilif Petersen, Långhedgården, Gösta Englund, Bygderådet Ann-Cathrine Pålsgård, OKAB, Gudrun Axman-Jumisko, OKAB, Ing-Marie Nordgren, Skräddrabo bygdegårdsförening, Lars Mittjas, Mittjasvallen, Åsa Hammar, Gårdsmuseum i Roteberg, Diana Sandell, Långheds Byaförening/Hästurer i Hälsingland.

Mötet började med en presentation av deltagarna. Delar av styrelsen för föreningen Stora Hälsingegårdars Väg deltog på mötet. Skyltning efter vägen diskuterades och vi var överens om att det ska ses över och förbättras. I leader-projektet avresa Stora Hälsingegårdars Väg pågår produktion av en CD-skiva med en ljudguide på svenska och engelska, även en karta produceras som komplement till skivan som också ska delas ut separat som gratisex. Vi pratade kring kartan och ev ska fler besöksmål läggas till om utrymme finns ex Våsbo Fäbodar och Lim-Johans stuga.

Eftersom det var flera deltagare med från föreningen Stora Hälsingegårdars Väg var det flera diskussionerna kring vägen och webbplatsen www.storahalsingegårdarsvag.se
En önskan var att det ska finnas med information om fäbodvallarna som finns i området på sidan. Ordförande för föreningen, Eilif Petersen fick till uppgift att lämna in material om fäbodarna till Ann-Cathrine Pålsgård som lägger in information på webbplatsen.

Vi kom överens om att  inloggningen till medlemssidan ska tas bort och att nyheter som händer efter vägen ska läggas in på startsidan. Information om föreningen Stora Hälsingegårdars väg saknas på webbplatsen och bör läggas in med information om syftet med föreningen och vad medlemskap kostar och hur man går till väga för att bli medlem. Eilif Petersen fick uppdraget att lämna in en text med den informationen till Ann-Cathrine.


Vi diskuterade också om informationen om det tidigare leader-projektet om Stora Hälsingegårdars väg ska vara kvar på sidan eller inte och kom överens om att det ska ligga kvar men att även information om det pågående projektet ska vara med. En sammafattning om vad som händer i projektet och en beskrivning ska lämnas till Ann-Cathrine av Gudrun.

Vi kom överens om att bjuda in Lars Norin från Leader Hälsingebygden till nästa möte och på det sättet veta mer om Leader Hälsingebygdens arbete.

Nästa möte:


10 november, Långheds Bygdegård
18.00-18.45 Presentation och samtal om aktuella frågor mm
18.45-19.00 Kaffe och bulle.
19.00-20.00 Lars Norin från Leader Hälsingebygden informerar.