Projektplan och aktivitetsplan LÅNGHED. 

Skapa landsbygdsutveckling för boende och besökare genom att stimulera, utveckla och förnya kulturarvet i Långhed.

Aktivitet:

  1. 1.Projektledning

För att driva vårt projekt så gör vi bedömningen att en projektledare måste finnas. Denna person har vi i dagsläget inget namn på men vi har ett antal som vi funderar kring som lämpliga till uppdraget. Projektet planeras att bedrivas under en treårsperiod. Projektledningen ska jobba utifrån de mål som ansökan beskriver samtidigt som projektledningen har ett ansvar att följa den budget som är lagd och utifrån den sköta bokföring och redovisning samt återkommande rapportera till projektgruppen samt styrelsen för bygdeföreningen.

Projektledaren kommer att jobba med att planera och förbereda de olika aktiviteterna som finns presenterade i denna aktivitetsplan samt ansvara för redovisningen. Projektledaren kommer även att fungera som ledare för en del av aktiviteterna.

Vi beräknar utifrån behovet av en projektledare på halvtid under 3 års tid.

  1. 2.Investeringar

Bakugnar

För att göra projektet möjligt måste bakugnar byggas. I projektet planerar vi att bygga en ugn inne i befintlig byggnad som byggs utifrån modellen traditionell bakugn i Hälsingland. Den andra ugnen planerar vi att bygga utomhus med ett tak över och den ugnens konstruktion ska utgå från nysvenskarnas och deras kulturers baktraditioner.

Köket behöver kompletteras med en elektrisk bakugn detta för att göra det möjligt att även baka på ett mer modernt sätt och likaså på ett professionellt sätt och där det skapas möjlighet till kommersialisering av produkterna. Med dessa tre bakugnar kan vi skapa ett brett sortiment av bröd som både är bakat utifrån gamla traditioner i Sverige, traditioner från andra länder och även jobba mer modernt med modern teknik.
Bakugnen utomhus kommer att utformas under gemensamma träffar, se nedan i aktivitetsplanen, där de samverkande internationella föreningarnas influenser och erfarenheter från bakning i sina ursprungsländer lyfts fram.

Ett av projektets mål är att skapa en mötesplats kring bakning och bröd för människor från hela världen. För att nå det behöver vi variation på bakugnar och den som planeras att byggas utomhus anpassas mer till andra länders kulturarv och traditioner.

Kylar

Övriga större investeringar i bagarstugan som behövs är kylförvaring och även frysförvaring samt spis. Kyla för att förvara mjölk, smör och ägg och frys för att kunna frysa in det mjuka brödet. Spis för att smälta och värma råvaror.

Övrigt

Utrustning för att genomföra själva bakningen kräver inköp av en degblandare samt basutrustning av bakredskap där kavlar av olika modeller finns med samt degbunkar, skrapor, borstar, durkslag, bakefjöl, stöpa, spjälka, brödnagg, mjölsikt, mått, kastruller etc. finns med. Här finns även en kvarn för att mala mjölet med.

  1. 3.Kunskapsinhämtning om bröd, bakning och småskalig produktion från vår och andras kulturer

Utgångspunkten för dessa träffar är ett gemensamt intresse för hantverket bröd och bakning. Deltar gör kvinnor och män som är nyinflyttade till vår bygd men även de som bott här i generationer. Kulturarvet kring bakning och bröd utifrån deltagarnas traditioner och erfarenheter lyfts fram. Träffarna leds av projektledaren som plockar upp ideér och tankegångar och tillsammans formas en strategi för att vidareutveckla dem.

Resultatet av träffarna leder till att ett nätverk skapas och utifrån nätverket och strategin formas ett arbetssätt som leder till att det blir verklighet med att konstruera och bygga bakugnen som ska byggas utomhus.

Utgångspunkten för dessa träffar är ett gemensamt intresse för hantverket bröd och bakning. Deltar gör erfarna bakkunniga från vår bygd samt även murarkunniga. Träffarna leds av projektledaren som plockar upp ideér och tankegångar och tillsammans formas en plan för hur bakugnen ska konstrueras i detalj.

För att skapa ett brett underlag kommer projektet söka och identifiera människor med kunskap om vårt kulturarv inom bröd och brödbakning. Projektledare kommer fånga upp erfarenheter genom besök hos de som idag bakar och ta med detta i kunskapsinhämtningen. Även kontakter med andra organisationer med relevanta kunskaper såsom ex vis Tunnbrödsakademien, Eldrimner och Matvärden kommer handhas av projektledaren.

Resultatet leder till att själva uppmurandet av bakugnen inomhus tar vid.

3.3 Kunskapsinhämtning av erfarenheter och kunskaper kring kulturarvet bröd, bakning samt erfarenhetsutbyte från olika kulturarv.

Deltagarna träffas för att samtala om bröd och bakning utifrån allas kulturarv. Den svenska tunnbrödtraditionen i bygden kring Långhed delas med deltagarna liksom övriga deltagares traditioner. Först lyfts likheter och olikheter fram för att sedan tas till praktiskt bakande i bygdegårdens ugnar när de är byggda. Under denna process skrivs historian, arbetssätten och recepten ned, ett stort utbyte sker med målet att nå en skrift där brödet historia och kulturarv från världens hörn samlas. Utifrån dessa erfarenheter och denna skrifts resultat och recept bygger vi vidare på vårt samarbetsprojekt i Långheds bygdegård. Utifrån skriften kan vi sedan göra en utvecklad skrift där både text och bilder kan samlas när bakning påbörjats. Projektledaren håller samman dessa träffar.

Beräknat antal träffar: 5

4 Kompetensutveckling, utbildning och träning

     4.1 Kompetensutveckling

Att baka bröd av säd som gården skördat är en tradition över hela Sverige liksom världen över. För att återskapa denna tradition ser vi ett behov av att bjuda in yrkeskompetens vid ett flertal tillfällen för att lära ut hur detta gjorts på olika delar i landet men även från andra kulturer. Lokalt har vi ett antal kunniga bagare som vi ser som förmedlare av sina kunskaper i projektet men vi planerar även att bjuda in andra kunniga inom området på olika vis.

Tunnbrödsakademien i Sverige genomför just nu ett projekt vad gäller tunnbrödskulturen i hela Sverige och målsättningen där är att producera en bok som täcker hela landet där då även Hälsingland finns med. Tidigare har boken Brödkult givits ut men den tar enbart upp Västerbotten. Författaren Anki Berg är ledamot i Tunnbrödsakademien och är mycket positiv till vårt projekt. Anki ser stora fördelar med att en tunnbrödsfestival, bakningskurser arrangeras i Långhed då vi är nära mittpunkten i Sverige så många har möjlighet att resa hit. Anki kan bidra med sin kompetens i utvecklingen av vårt projekt. Stöd och samverkna sker med Tunnbrödsakademin.

Föreningen Eldrimner är ett nationellt resurscentrum för mathantverk och de förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare och med tanke på vårt projekt ser vi möjligheter till samarbete med dem för att nå våra mål. Nik Märak är bagare, lärare på gymnasieskola i Stockholm och på Eldrimner samt juryordförande för hårda tunnbröd i SM i Mathantverk. Nik har visat stort intresse för vårt projekt och vi ser henne som en viktig inspiratör och kan bidra med sin kompetens i utvecklingen av projektet.

Föreningen Matvärden i Gävleborg. En lokalt förankrad förening som arbetar för att vi som bor i Gävleborg eller besökare till regionen ska kunna ta del av den mat som produceras här samtidigt som de jobbar för att öka den lokala livsmedelsproduktionen både vad gäller volym och kvalitet.

Professionella bagare finner stort intresse i vår ambition och vi har som mål att få både Sebastian Boudet och Manfred Enoksson att vara med. Då blir det fokus på säd, utmalning, degberedning och andra utbakningssätt och brödsorter.

Deltagare tänker vi är lokalbefolkningen men även tillresta besökare som erbjuds möjlighet till att inspireras av de kontakter som knutits till projektet under uppbyggnaden. Bygdeföreningen arrangerar föreläsning och kurs under temat ”Från Ax till limpa” där bröd givetvis bakas. För att skapa och stärka denna möjlighet til kunskapsutbyte kommer vi att införskaffa lösningar så att deltagarna både kan se och höra.

Beräknat antal arrangemang: 2 per år med beräknat antal deltagare 20 st per gång.

       4.2 Bak-kvällar för att stärka och träna

Tillsammans samlas de som bidragit till kunskapsinhämtningen för att baka och lära oss av varandra och träna oss i bakningens labyrinter vad gäller sädesslag, mjöl, metoder och recept. De olika kulturernas bröd bakas och provsmakas och avnjutes tillsammans. Vid varje tillfälle finns en bakledare med som planerar och genomför med kursdeltagarna. Bakledare vid dessa tillfällen är bagare från bygden och de nyinflyttade svenskarna.

Antal Bak-kvällar för att träna: 5 st per år dvs 15 tillfällen.

5        Turistiska produkter som utvecklas i projektet

Bokningsbara turistiska produkter

Bygdegården i Långhed vill skapa förutsättningar för att aktörer i bygden att skapa, prova och erbjuda upplevelsepaket där tillresta får möjlighet att lära sig om bröd och brödkultur med olika inriktningar. Målet är att projektet leder till 6 st turistiska upplevelseprodukter.

Projektet kommer ej att äga de turistiska produkterna utan tanken är att andra aktörer driver de turistiska produkterna. Inom ramen för projektet underlättar vi för detta genom att bidra med kunskap och lokaler.

Föreningen arrangerar workshops med syfte att bygga koncept som innehåller turistiska produkter. Kursledare i detta kan vi finna i samarbete med Föreningen Matvärden.

Vi planerar att genomföra 4 st workshops.

Här följer två exempel:

”Från ax till limpa”

Bondekulturens självhushållning kring bröd och bakning. Inom ramen för projektet kommer vi att försöka få igång aktörer i bygden som kan erbjuda deltagare upplevelser där de får ta del av bondens berättelse om odling såsom odlingssäsonger, olika sädessorter samt skörd. Tanken är att deltagarna ska få möjlighet att besöka och se bondens arbete beroende på säsong under temat ”från ax till limpa”.

     Bakning från världens alla hörn

Inom ramen för projektet vill vi underlätta för aktörer att skapa upplevelsepaket där tillresta får möjlighet att lära sig om brödkultur och brödbakning från Världens alla hörn. Deltagarna får ta del av olika brödkulturer i världen. Deltagarna får upptäcka skillnader och likheter på traditioner, metoder, mjölsorter, utbakning, utrustning osv.

5.3 Tunnbrödsfestival

En gång per år ska denna festival arrangeras där tunnbröd bakas på många olika sätt. Den byggs utifrån en rad människor med olika kulturell bakgrund och erbjuder besökare och gäster stora möjligheter att prova bröd från hela världen och även se och delta i bakandet. Besökarna får ta del av brödets resa ”från hagen till magen” då lokala livsmedelsproducenter i form av spannmålsbönder deltar och det ges även möjlighet att se hur säd mals till mjöl för att sedan blandas till deg, bakas ut och gräddas i våra bakugnar. Festivalen planeras att genomföras en gång per år under projekttiden och riktar sig till hela landet. Genomförandet sker i samverkan med några av våra utpekade, inbjudna samverkanspartners som tex Tunnbrödsakademin och Eldrimner. De inbjudna gästerna är viktiga för att skapa intresse och trovärdighet i festivalen.

Besökarna erbjuds boende på lantgård, boende i Långheds gamla skola eller på det lokala Gästgiveriet i Alfta.

Antal gånger: 1 gång per år

          5.4 Bröd och matmarknad

En gång per år samlas alla mathantverkare i närområdet för att låta besökare smaka på och handla. En bröd och matmarknad som lockar långväga besökare som vill smaka på Hälsingland och även en möjlighet för de lokala hantverkarna att kommersialisera sina produkter och nå nya kundgrupper. Denna bröd och matmarknad sker på en lördag under hösten. Vi ser även en möjlighet för projektet att bidra till en hållbar utveckling genom att lära oss om och utveckla hantverksprodukter från ”jord till bord”. Vi ser alltså möjligheter att använda oss i huvudsak av lokala råvaror eller produkter från samverkande företag och lantbrukare. Detta är en bra grund för ett hållbart samhälle med bland annat minskade transporter och fokus på miljö och klimatproblem.

Besökarna erbjuds boende på: Bo på lantgård, boende i Långheds gamla skola eller på det lokala Gästgiveriet i Alfta.

Antal gånger: 1 gång per år

6. Överförande av kulturtraditioner

           6.1 Kulturer möts i bagarstugan

I projektet har vi människor med olika kulturell bakgrund med. Alla människor i alla länder bakar på något vis och alla använder någon typ av bakugn. Vår bakugnsmodell inne är av Hälsingemodell medan den utomhus är tillverkad utifrån andra kulturers tradition.

Mötet i bagarstugan med utgångspunkt från att baka bröd från olika kulturer är en gemensam nämnare och leder till interaktion mellan deltagarna.

I vårt projekt samverkar vi med några av de föreningar i Ovanåker som representerar nyanlända människor från olika delar av världen. En gemensam nämnare för många av dessa är ett intresse för mat, bröd och bakning. Aktiviteter med dessa gemensamma nämnare kan inte minst få kvinnor från dessa länder att komma med i våra aktiviteter och på det sättet skapa ett naturligt sätt att mötas mellan olika kulturer och nyanlända och tidigare bosatta i Långhed och Ovanåker. I projektet kommer vi att vara angelägna om att både män och kvinnor finns med i våra aktiviteter utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Detta är inte minst viktig för att åstadkomma mötesplatser för män och kvinnor från många olika kulturer att finnas på samma aktiviteter och därmed ges det en möjlighet att samtala och lära om jämställdhet och jämlikhet. På samma gång skapas integration.

Antal gånger aktiviteten genomförs minst 8 under projekttiden

       6.2 Skolelever/ ungdomar bakar

För att nå ungdomar och öka deras medvetenhet och aktivitet kring olika kulturarv riktar vi vissa aktiviteter till enbart ungdomar. Genomförandet av dessa aktiviteter sker med bistånd av ledare med erfarenhet av lokal bakkultur likväl som ledare från våra samverkande föreningar och som representerar olika delar av världen.

I samarbete med hushållslärarna på grundskolorna i kommunen genomförs bakdagar där alla elever får en möjlighet att delta i hantverket och få förståelse för brödets historia. Kontakt har tagits med hemkunskapslärarna Christina Eriksson, Edsbyn och Louise Graff, Alfta.

I planen ligger att samtliga elever i årskurs 5 och 8 under en halvdag ska få möjlighet att pröva bakning på olika sätt vid våra bakugnar.

I samarbete med Restaurangskolan i Bollnäs genomförs bakdagar för restaurangeleverna för att förstärka deras förståelse för brödets historia och även ge dem inspiration till vidare möjligheter utifrån tunnbröd.

Planen är att genomföra minst en dag för varje årskurs på Restaurang och Livsmedelsprogrammet under projekttiden.

Antal gånger: antal elever i kommunen är per årskull cirka 100. För att genomföra ovanstående aktivitet så är maxantalet per tillfälle 20 elever. Det innebär att aktiviteten arrangeras vid 10 tillfällen med 20 elever i varje per årskull.                                            Totalt 10 tillfällen per år. Totalt: 30.                                                                                                                        

Restaurangskolans elever genomför aktiviteten 1 gång per läsår under sin studietid. Lämpliga grupper är ett arrangemang per klass/grupp.                                                            Totalt 3 tillfällen per år. Totalt: 9

6.3 Festtraditioner i världsarvsby såsom gästabud

Det är viktigt att skapa möjlighet till samvaro i vårt samhälle. Vi vill öka möjligheterna till att bryta utanförskap och istället bygga gemenskap. Att då samla människor kring bröd och mat är ett naturligt inslag i allas liv och utifrån det blir det fest.

Projektet avser att ordna fester som i gamla tider där samvaro, bröd och mat står i fokus. Vi ser återkommande tillfällen för detta under projekttiden och då med utgångspunkt från olika kulturer. Detta anknyter också på ett naturligt sätt till våra världsarvsgårdar och bakgrunden till att dessa byggdes med så stora och påkostade festrum.

  1. 7.Marknadsföring och kommersialisering

Vi upplever att det finns ett stort intresse för projektet men för att nå ut så behöver en marknadsföringsplan upparbetas för att nå de målgrupper projektet avser att nå. Viss annonsering i press är nödvändig för att nå ut till de som inte läser på nätet. En del material och posters behöver tryckas samt att viss annonsering sker på sociala medier.

Vi kommer att annonsera i lokalpress och lokala annonsblad. Förutom annons om bröd/ matmarknad och tunnbrödsfestival kommer vi att marknadsföra övriga sammankomster som tas upp under denna rubrik: bak-kvällar, workshop, kulturer möts i bagarstugan, skolelever bakar, gästabud och prova på möjligheter för utveckling av nya företag.

  1. 8.Utveckling av nya livsmedelsprodukter

Långheds bygdegård möjliggör utveckling av både nya företag och produkter inom bröd genom att vi erbjuder prova på möjligheter och uthyrning av ändamålsenliga lokaler.

Antal tillfällen: 4 st