Hälsingegård JonLars

För aktuell information om gården och visningar, gå till: Hälsingegård Jon-Lars

 

 

Gammal artikel från år 2000

Gösta Englund har i tidningen Långhedsnytt nr 2 år 2000 skrivit om JonLars. Nedan kan du läsa artikeln.

Det finns sammanlagt 11 byggnader på gården som alla är skyddade och K-märkta. Mangårdsbyggnaden, i nuvarande skick, är byggd 1857. Det fanns också en byggnad på ungefär samma plats som den nuvarande, men den brann ned 1851.

jonlars

Gården, som är privatägd, är speciell med dubbel brokvist och gjord för två bröder med familjer. Gården är också berömd för sina många fönster. Håkan Johansson, som äger gården, säger att han själv är stolt över att han bor i en sådan fin gård men att han kanske själv är något "Hemmablind" och inte till fullo uppskattar vilken kulturskatt han äger. En skatt som nästan bara kostar extra insatser. han erkänner att det ibland skulle kännas skönt att bara ha en liten lägenhet.

Jonlarsgården är stor och även om några rum är "kallrum" kräver uppvärmningen, med flis, stor uppoffring.

De flesta besökare kommer på sommaren och Håkan tycker att han omöjligen kan "släppa in" alla besökare i sin privata bostad. De flesta kommer i bussar som Bollnäs Turistbyrå ordnar men även en del andra privata besökare beställer tid för besök.
Håkan Johansson

brokvist


Han skulle kunna tänka sig lite mer organiserade besök 3-4 gånger/år. Som det är nu får han inte in några pengar på dessa visningar men får avsätta mycket tid.

- Är det mycket arbete och kostnader för att hålla husen i gott skick? frågar jag Håkan.
- Det gjordes en stor renovering av alla hus 1979-1980 och alla fönster är omkittade för 8-9 år sedan och taken är nästan viktigast att hålla efter, svarar han.

Långheds bygdeförening hade för två år sedan en liten utbildning för guider från Långhed och det tycker Håkan borde ha fortsatt, så vi får mer lokalt anknutna personer som kan mer om hela bygden. han är mycket positiv till att det kommer besökare till Långhed och upplever de kulturskatter vi har här. Han ser inget negativt med att det blir lite extra arbete med det ibland.

Han känner ett ansvar för det han fått förvalta gentemot sina släktingar, bland andra, Olov och Beda Johansson som var hans farmor och farfar. Det ansvaret är inte tungt utan enbart positivt. Håkan har tre barn och hoppas inför framtiden att även de vill fortsätta i samma spår.