Status: Förslag

Ansvarig: ??

Vi träffas i byggdegården och forskar tillsammans.

Ta med dina böcker, dator mm så kan vi forska var och en i sin egen källa eller tillsammans för att få hjälp av varandra.