Förslag till studiecirkel: Bygd i förvandling

Hittade en gammal ljudfil jag kopierat från ett kassettband. 

Lyssna av bandet. Identifiera personerna och skriv ned hela konversationen. Dokumentera som en snygg bok, går säkert att få tag på lite bilder och förhoppningsvis någon form av protokoll. Det nämns protokoll på ett ställe i ljudfilen, om det är från de här mötena eller något annat vet jag inte. Men Kersti Hisved kanske vet....?

Underlag

Ljudfil: Bygd i förvandling inspelat av Kersti Hisved någon gång under 1980-talet(?)

 

Övrigt

Ingrid Hansgård berättar om Långheds stamhemman mm