Långheds Nyhetsbrev

 

Hej

På Onsdag (22a) ska alla som jobbar på bygdegården på lördag träffas för att gå igenom det som händer på invigningen.

Bland annat bemanning av Cafe och bygdegård, kolbullegrill mm.

Fritt fram för alla som vill hjälpa till att komma på mötet. 

Mötet börjar på bygdegården kl 19:15, klockan 19:30 kommer Håkan Englund från kommunens världarvsgrupp. 

mvh Pär