Print
Details: Category: Kulturarv längs Hässjaån | Published: 23 April 2022 | Last Updated: 30 May 2022

Bild4 Bild1 Bild2 Bild3

Sammanfattning av projekt 2021-1981 Långheds Bygdeförening

Syfte

Projektets syfte är att tillgängliggöra samt sprida kunskap om

Långheds kulturarv och byns samhällsutveckling genom att bygga

uteklassrum och promenadstråk med informationstavlor och genom detta skapa olika mötesplatser för människor att nyttja och ta del av.

Mål

 

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet:

Erbjuda ”prova på-tillfällen” vid kulturarvsstoppen smedjan och kolmilan med ökad kunskap i fokus.