Tiden går fort och det börjat dra ihop sig för sportlov. Nästa vecka sker det många aktiviteter på bygdegården, däribland ”Trixa med trådslöjd”. Som en del av projektet Kulturarv längs Hässjaån, så kommer vi tillsammans med Länsmuseet Gävleborg att erbjuda våra barn och ungdomar att lära sig mer om trådslöjd. På våra gamla gårdar och fäbodvallar i länet kan vi hitta föremål gjorda av ståltråd, så kallad trådslöjd eller luffarslöjd. Utöver bruksföremål så gjorde man även ”trolldockor” som enligt sägnen skulle hålla trollen borta. Nu ges möjlighet att göra sin egna trolldocka eller skapa egna smycken, krokar och annat kul tillsammans med pedagogerna från Länsmuseet. Vi träffas på bygdegården på tisdag den 7/3 kl. 11-14. Ingen föranmälan. Drop in från kl. 11.00.

Eventuellt kommer vi att kunna erbjuda fler aktiviteter tillsammans med Länsmuseet framöver när värmen kommer och vi kan vara ute i större utsträckning, bland annat kring smedjan och skogen som resurs. Dialog pågår även med skolor i kommunen om att vi kan erbjuda en dag i Långhed kopplad till vårt kulturarv och våra världsarv. Detta med förhoppning om att flera skolor och elever ska få samma möjlighet som eleverna från åk 9 på Celsuiskolan fick i fjol.

Den studiecirkel om Långhed som nu är påbörjad ska också bli intressant att följa och se slutresultatet av. Här kommer säkerligen mycket värdefullt att komma fram som vi kan använda till den information som är tänkt att finnas tillgänglig i uterummen och på informationstavlor på betydelsefulla platser i Långhed.

Det var allt för denna gång. Vi hörs igen i nästa nyhetsbrev där jag kommer att försöka hålla er uppdaterade med vad som är på gång i projektet. 

Vill du läsa mer om “Kulturarv längs Hässjaån” så hittar du information på bygdeföreningens hemsida:https://www.langhed.se/index.php/kulturarv-laengs-haessjaan 

Hälsningar Frida