Kulturarv längs Hässjaån. Som ni alla vet så har vi ett pågående projekt som heter “Kulturarv längs Hässjaån”. Just nu så har vi gjort ett uppehåll i detta då vi ser över organisationen. Styrelsen jobbar på frågan.