Bild4 Bild1 Bild2 Bild3

Långhed – kulturarven längs Hässjaån!                                 

Här är en uppdatering med senaste nytt om vårt projekt skrivet den 16 augusti 2022.

Byggloven för uteklassrummen vid Bygdegården och vid Hökens Smedja har blivit godkända och uteklassrummet vid smedjan levererades och ställdes upp tidigt på morgonen fredagen den 12 augusti, samma dag som kolmilan och tjärfabriken tändes. Detta var två veckor före tidigare plan och tack vare snabba insatser från lokala företag och ideella resurser lyckades vi få allting på plats i tid. Uteklassrummet för Bygdegården är beställt och vi hoppas på leverans i slutet av augusti.

Vid tändningen av kolmilan och tjärfabriken hade vi musikunderhållning av Helen och Aron Sundell där det nyinstallerade uteklassrummet användes som scen. Vi serverade även kolbullar och det blev en mycket trevlig kväll med mer än 100 besökare.

  LEADER2 tunna  LEADER2 mila image008

LEADER2 sjunga image010LEADER2 spela image012LEADER2 kolbulle image014

Som meddelats i Woxnadalsnytt den 10 augusti kommer Karl-Erik Kavla till sopplunchen vid Bygdegården den 17 augusti kl 12:30 för att berätta om stenåldersfynd och tidig historia runt Hässjaån. Det finns mycket intressanta fynd från denna tid på Lökagården och museer i länet.

 

Den 6 september får vi besök av klass 9A-9D från Celsiusskolan i Edsbyn, ca 80 elever samt personal till aktivitetsdag där Karl-Erik Johansson kommer att berätta om kolmilan & tjärfabriken, Thomas Johansson visar Hökens Smedja och ger elever möjlighet att prova på, Alfta Fiskevårdsområdesförening ger information och instruktion om fiske i Hässjaån. Skolans personal kommer att ha en utomhusaktivitet vid Jon-Lars världsarvsgård och Kent Jonsson från Arbetsmarknadsenheten vid Ovanåkers Kommun kommer att göra en presentation vid Bygdegården. Dagen avslutas med lunch vid vår utomhusbakugn vid Bygdegården.

Vi jobbar vidare med planeringen av projektet för att uppfylla projektets syfte att tillgängliggöra samt sprida kunskap om vår världsarvsby Långhed, om kulturarven och byns samhällsutveckling.

Vi kommer under hösten/vintern att ha fler presentationer om kulturarven runt Hässjaån och vattenkraftens stora betydelse för bygdens utveckling med kvarnar, linskäktar och tidig elektrifiering i samband med våra luncher på lördagar i Bygdegården. Information om detta kommer att presenteras i kommande nyhetsbrev, på vår informationstavla vid Bygdegården samt på Facebooksidan Långheds bygdegård samt på vår hemsida www.langhed.se.

Vi tittar även på att anordna studiecirklar under våren där de första är tänkta att handla om Kolning och Smide. Projektet har besökt olika gårdar och fått tips om intressanta platser, händelser och personer i byns historia. En idé är att starta ett digitalt forum där alla kan bidra med sina unika berättelser. Med detta som underlag skulle vi i framtiden kunna skapa en bok och/eller digital mötesplats om Långheds historia och utveckling på liknande sätt som redan gjorts med böckerna Galven - Galvsbo, Röstabacka Från Dåtid till Nutid och Folk och boplatser vid Långrösten.

Med studiecirklar och workshops runt digitala medier kommer vi bygga upp lokal kompetens för att göra det möjligt att starta företag som kan jobba på distans och på så sätt locka fler unga och driftiga entreprenörer att flytta till Långhed med omnejd.

För senaste nytt om vad som är på gång i föreningen följ information på Facebooksidan Långheds bygdegård samt på vår hemsida www.langhed.se.

Välkomna att bidra med kommentarer och fler idéer till projektet.
Lennart Holm, Projektledare för Kulturarven längs Hässjaån
Tel 073 655 9535 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.