Print

onsdag 2018-08-29

Långheds bygdeförening bjöd in till ett viktigt medlemsmöte där styrelsen delgav medlemmarna sina visioner och förde samtal med medlemmarna!

Ordförande Margareta Göllas välkomnade de 30 medlemmarna och uttrycket sin glädje över delaktigheten. Margareta gick igenom dagens upplägg.

Följande information delades ut, kursiverad text nedan, och fördjupad information gavs av Margareta Englund

Vår stolta världsarvsby har fantastiska kulturtraditioner med bakning, mat, hantverk och fest. Vi är många som bidragit med engagemang och arbete genom åren. Nu vill vi i styrelsen bygga vidare på vårt gemensamma engagemang för bygdegården och bygden. Vi vill restaurera vår fina bygdegård och skapa ännu större möjligheter till gemenskap, trivsel och aktiviteter. Styrelsen kommer att presentera sin vision för vidareutveckling av bygdegården. Och vi vill ha med er bybor i vår vision!

Ett av målen är att renovera kök, toaletter och lilla samlingssalen och därmed göra huset mer tillgängligt för alla. Ett nytt inslag är en bakugn.

Vi har ansökt om pengar i två olika projekt för att göra detta möjligt, men vi behöver ytterligare finansiering. Hur kan vi hjälpas åt med det?

Styrelsen vill ha medlemmarnas stöd som underlag till beslut för hur vi går vidare. Kom, ställ frågor och tyck till!

Några synpunkter & kommentarer som framkom under medlemsmötet;

Styrelsen har nu redovisat sin vision och en väg att utveckla. Styrelsen ser det inte som enbart styrelsens ansvar utan vår verksamhet bygger på medlemmarnas engagemang, delaktighet och ideella arbete.

Ordförande avslutar mötet genom att fråga hur medlemmarna upplever styrelsens tankar kring visionen. Uppfattningen är att många var positiva och gav oss stöd att fortsätta arbetet med våra planer.

 När vi fått beslut om vår Leader ansökan ska vi ha ett nytt möte. Då har vi mer fakta och har bättre förutsättningar att fatta bästa beslut om bygdegårdens framtid. Medlemmarna uppmanas att tänka till kring ideér kring själva projektet men även kring hur vi kan hjälpas åt att jobba med ytterligare finansiering.

 Vid pennan

Margareta Göllas