Långheds Nytt Oktober 2012

Långheds Nytt Oktober 2012
Untitled Document
image306.png
image328.png
image312
image310
image318
image316
image320
image318
image320
 

Långheds Nytt Oktober 2012


BYGDEFÖRENINGEN BJUDER IN ALLA MEDLEMMAR TILL MEDLEMSMÖTE OCH FEST!

Fredag 12 oktober kl. 18:30

Bygdeföreningen bjuder på mat samt dryck; lättöl/läsk. Ni kan även ta med er Egen dryck. Utrusta Er med guldtior för lotteri. Ni som inte har betalat in medlemsavgiften har möjlighet att göra detta på plats.

Anmälan till Kersti 070-375 66 64 eller till Pär 073-649 41 14. Skicka ett sms eller ring!

Vi kommer att prata om värmesystemet i bygdegården och Pär, Nils-Erik, Elin och Olov har tagit fram ett dokument med olika framtida scenarion av våra alternativ. Vi diskuterar även Bygdeföreningens verksamhet: vi presenterar förslag på olika verksamhetsgrupper och möjligheten att delta i dessa grupper efter förmåga och tillgänglighet. Hur kan vi utveckla verksamheten inom Bygdeföreningen? Hur kan vi ta till vara den enorma potential som finns i Långhed? Många intressanta frågor som samtalsledare Lena Hisved kommer att hjälpa oss att diskutera. En kväll som förenar nöje med nytta! Vi avslutar med fest!

Nya som gamla medlemmar är
VARMT VÄLKOMNA!

 

image334_0

Ordförande Pär Hisved har ordet...

Sommaren är slut och gula löv täcker gräset på min gräsmatta. Även aktiviteterna i föreningen har trappat av lite grand. Vilket känns rätt skönt för oss som ordnat evenemang i sommar. Det har varit rätt hektiskt med något på gång nästan varje helg.

Så här i backspegeln kan vi konstatera att långhedslördag med öppet i bygdegården och loppis gav ganska få besökare. Men jag tror att vi har en bra idé där och att den är värd att försöka ”jobba in”. Under Juli fick vi också veta vi fått två världsarvsgårdar till Långhed. Jag har fått höra från flera håll att det förmodligen kommer att bli mycket mer trafik längs efter vägen nästa sommar. Att besöka världsarv är nämligen ett stort intresse hos vissa turister.  Vi kanske borde ställa oss frågan:  Hur kan vi i bygdeföreningen och bybor i allmänhet dra nytta av det? Folk på semester brukar i allmänhet ha spenderbyxorna med sig, då borde vi försöka se till så att de lättar på dem här.  Ett sätt är kanske att ha fiket öppet hela sommaren? Men ni kanske har ännu bättre ideer? Om pengarna hamnar i er egen eller bydeföreningens ficka är oviktigt, huvudsaken de hamnar i Långhed med omnejd. :-)

Under sommaren har vi också som vanligt haft tacokvällar i bygdegården. Två av dem drevs i bygdeföreningens regi och jag vill rikta ett stort tack till er som organiserade det hela (Roland, Elsie och Gösta).

Så här i efterhand kan man konstatera att vi tack vare ert jobb kan lägga in ungefär 14 000 kr i bygdeföreningens kassa. Det är alltså ca 7 000 kr per kväll. Kan vi driva alla kvällarna i bygdeföreningens regi nästa år? Dags att börja sätta ihop några "matlag" redan nu i så fall. Men vi behöver också vara några fler. Meningen är att vi ska hjälpas åt. Vilka vill hjälpa till?

Det verkar som att marknaden blir mer besökt för varje år. I år hade vi 28 knallar, fiket serverade ungefär 150 koppar kaffe med fikabröd, gänget bakom grillen gräddade och serverade ungefär 180 kolbullar. Stort tack också till de som jobbat med kolmilan! Det ligger många timmar både dag som natt bakom de kolsäckar bygdeföreningen säljer. Det blev ungefär 60 välfyllda kolsäckar.

Kolmiletändningen var som vanligt mycket välbesökt och vi hade tur med vädret även i år. Kaffe och fika serverades och vi gräddade runt 130 kolbullar.

En hel del skrot har det också samlats in, containern har tömts nästan varannan vecka. Efter nästa tömning kommer den att ställas upp i Silfors. Fortsätt gärna att kasta skrot..  

Men än är det inte slut på 2012. Vi har fortfarande några ess i rockärmen, bland annat Medlemsfest den 12e Oktober.

Pär Hisved, Ordförande

image332

 

Kommande Aktiviteter

JULMARKNAD i bygdegården!
Lördag 1 december kl 10-15

 

Efterlyses
Rensade lingon att koka och förtära tillsammans med med Bygdeföreningens förträffliga kolbullar vid våra olika arrangemang.