Nyhetsbrev LEADER: Kulturarv längs Hässjaån

Nyhetsbrev LEADER: Kulturarv längs Hässjaån
image306.png
image328.png
image312
image310
image318
image316
image320
image318
image320
 

Långheds Nyhetsbrev

  
 

Långhed – kulturarv längs Hässjaån! 

Här är senaste nytt om vårt projekt skrivet den 29 september 2022.

Hänt sen sist:

Uteklassrum nr 2 för Bygdegården levererades den 1 september och användes för att informera om projektet på höstmarknaden den 3 september.

Varje onsdag kl 9 sedan drygt 2 år tillbaka träffas de som vill för en friskvårdspromenad från Bygdegården runt Långhed som sedan avslutas med fika på Bygdegården. Den 14 september besökte vi smedjan och Hässjaån och projektet presenterade planerna för trätrottoarerna vid Hässjaån.

Varje lördag är Bygdegården öppen för lunch och fika. Den 17 augusti kom Karl-Erik Kavla och berättade om stenåldersfynd och tidig historia runt Hässjaån. Den 10 september presenterade Karl-Erik Johansson om Kolning, Historier & Hantverk. Den 24 september presenterade Karl-Erik Johansson om vattenverken längs Hässjaån.

Den 6 september hade vi kulturarvsdag för 80 elever från Celsiusskolan i Edsbyn. Se läsartext i tidningen Ljusnan för mer information https://www.ljusnan.se/2022-09-14/kulturarvsdag-for-hogstadiet-i-edsbyn.  

Den 20 september fick vi meddelande från länsstyrelsen att vår ansökan om strandskyddsdispens för trätrottoar och bro över Hässjaån blivit godkänd.

För mer information se vår Facebook-grupp Långheds bygdegård (https://www.facebook.com/langhed/) samt läsartexter i Ljusnan som kan nås från vår hemsida https://langhed.se/ i den högra kolumnen


 

 

 

 

 

 

Långheds Bygdeförening
www.langhed.se


Besöksadress
Långhed 611
82292 Alfta

Kontaktuppgifter
bygde@langhed.se 

Boka bygdegården
bokning@langhed.se
073-6494114

Bankgiro:263-067

 

Ser nyhetsbrevet konstigt ut.

Läs det på vår hemsida istället. Ni hittar alla våra gamla nyhetsbrev här

https://langhed.se/index.php/component/acymailing/archive/listid-1-bygdefoereningens-nyhetsbrev

image332