Spännande nyheter från Allmänna arvsfonden!

Spännande nyheter från Allmänna arvsfonden!

image306.png
image328.png
image312
image310
image318
image316
image320
image318
image320
 

Långheds Nyhetsbrev

 
 

Spännande nyheter från Allmänna arvsfonden!

Vi är glada att kunna berätta att Långheds bygdeförening har fått beviljat vår ansökan om stöd från Allmänna Arvsfonden. Föreningen har ansökt om stöd för att kunna genomföra en ombyggnation av bygdegårdens lokaler så att föreningen kan utveckla sin verksamhet i Långhed med fokus på att stärka arbetet kring kulturen i bygden. Vi vill skapa en verksamhet där alla barn och unga i vår bygd möts tillsammans med vuxna och tar del av kulturen kring mathantverk, bakning, dans, musik och fester.


Den stora satsningen gäller ombyggnation av kök och att det i köket byggs en bakugn där bröd från Långhed liksom hela världen kan bakas. Skapandet av en bakugn är något som arvsfonden har poängterat är det som kan ses som nyskapande i verksamheten och en grundläggande faktor i deras bedömning för bidrag.

Även bygdegårdens toaletter kommer att renoveras och tillgänglighetsanpassas. Stödet förutsätter också att lokalerna tillgänglighetsanpassas för funktionshindrade. Allmänna arvsfondens medel fördelas i huvudsak till målgrupperna barn och unga med eller utan funktionsnedsättning alternativt alla med funktionsnedsättning. Arbetet med lokalerna måste startas inom 18 månader.

Stödet från arvsfonden är beräknat från lämnade offerter på allt arbete med lokalerna, dock ej vitvaror och med en bedömning från fonden om hur stor del av verksamheten som de tror kommer att beröra de utpekade målgrupperna. Detta innebär att av en total beräknad kostnad på ca 1,1 miljoner så har vi beviljats drygt 400 000 kr. Detta innebär att vi själva måste klara en finansiering på drygt 600 000 kr. Ett arbete och engagemang måste därför komma igång på hur vi ska klara detta. Det kan handla om insamling, lån och eventuella andra bidrag. Det krävs även ett arbete för att i detalj beskriva hela ombyggnationen i samverkan med utvalda hantverkare. 


Styrelsen är övertygad om att detta engagemang finns i Långhed men för att få höra medlemmarnas synpunkt inbjuds till ett medlemsmöte den 29 augusti.

Medlemsmöte onsdag 29 augusti kl 18.00 på bygdegården.

image334_0
  image332