Odlingscirkel på Altbergs

Föreberedelserna inför studiecirkelns odling är i full gång. Vi håller till på Gösta Englunds gård Altbergs.

Det är åtta deltagare som träffas regelbundet och diskuterar odling. På det senaste mötet inleddes arbetet med ett ambitiöst kompostbygge. Den färdiga komposten beräknas rymma ca 6 m3.

Målet med studiecirkeln är att tradera kunskap och idéer samt att träffa människor som delar ett intresse för odling.

Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank