Aktivitetsgrupperna i bygdeföreningen

Att driva en bygdegård och en bygdeförening kräver en hel del ideelt arbete. I Långhed har vi löst det genom några olika arbetsgrupper som hjälper till med olika saker. Varje arbetsgrupp har en huvudansvarig som är kontaktperson mellan styrelsen och medlemmarna i arbetsgruppen. Beroende på vilken typ av arbetsgrupp så bör kontaktpersonen eller någon annan representant vara med på styrelsemöten. För vissa grupper är det extra viktigt (Bänggruppen, aktivitetsgruppen), medan andra grupper bara behöver närvara när de är berörda t ex Marknadsgruppen och Kolmilegruppen. Grupperna bestämmer inbördes vem som tar rollen som kontaktperson.
Alla medlemmar är välkomna att gå med i någon av arbetsgrupperna.
Följande arbetsgrupper finns

Aktivitetsgruppen
Sammankallande/kontaktperson är Kersti Hisved.
Gruppen träffas och spånar fram aktiviteter som bygdeföreningen kan anordna. Det kan exempelvis vara fester, filmkvällar mm.

Bänggruppen
Sammankallande/kontaktperson är Elin Westlund.
Gruppen träffas för att planera och göra saker som gör att Långhed kan vara ett bra besöksmål.

Café/servering
Sammankallande/kontaktperson är XXXX XXXXX.
Gruppen sköter bemanning av cafet vid marknader och liknande aktiviteter, tar betalt, kokar kaffe, sköter diskmaskin, etc

Fastighetsgruppen
Sammankallande/kontaktperson är xxxxx xxxx
Gruppen har hand om allt som berör drift och underhåll av Bygdegården.

Kollbullegräddarna
Sammankallande/kontaktperson är xxxxx xxxx
Ansvarar för att grädda kolbullar vid föreningens alla olika arrangemang.

Kolmilegruppen
Sammankallande/kontaktperson är Karl-Erik Johansson.
Gruppen jobbar med förberedelser, att resa milan, har huvudansvaret för att vakta kolmilan och släcker och tar reda på kolet.

Marknadsgruppen
Sammankallande/kontaktperson är xxxxx xxxx
Sköter föreningens marknadsbord (vid de tillfällen vi har ett). Sätter upp och tar bort marknadstånden mm.

Tacokvällsgruppen
Sammankallande/kontaktperson är
Ny grupp som vi hoppas kunna sätta ihop till sommaren.
Tacokvällar är 6 fredagar varje sommar. Den här gruppen kräver minst 5 personer varje fredag.

Långheds Nytt
Sammankallande/kontaktperson är Hanna Göllas
Är ansvariga för att ge ut Långheds Nytt 4 ggr per år.
Förnärvarande Hanna Göllas som ansvarat för layout och att skriva ut och vika papper. Tommy Nirs kuverterar och skickar det som går långväga. Sune Rosen delar ut.

Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank