Långheds Nytt

Är ansvariga för att ge ut Långheds Nytt 4 ggr per år.
Förnärvarande Hanna Göllas som ansvarat för layout och att skriva ut och vika papper. Tommy Nirs kuverterar och skickar det som går långväga. Sune Rosen delar ut.

  Namn Telefon ev e-post
Text, layout Carl Bopparmark    
Post och kuvertering Tommy Nirs    
utdelning Sune Rosen    

 

Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank