Typ av möte

Datum / Protokoll

Bilagor

Verksamhetsår 2018    
Årsmöte 2018-02-25  
Konstituerande styrelsemöte 2018-02-25  
Styrelsemöte 2018-03-27  
Styrelsemöte 2018-05-22  
Styrelsemöte 2018-06-12  
Extra medlemsmöte  2018-08-29  
Styrelsemöte 2018-10-08  
Extra medlemsmöte 2017-10-17  
Styrelsemöte 2017-10-17  
     
Verksamhetsår 2017    
Årsmöte 2017-02-26  
Konstituerande styrelsemöte 2017-02-26  
Styrelsemöte 2017-03-21  
Styrelsemöte

2017-04-11 

Bilaga 1
Styrelsemöte 2017-05-09

Bilaga 1

Bilaga 2

Styrelsemöte 2017-06-13  
Styrelsemöte 2017-08-15  
Styrelsemöte 2017-10-10  
Styrelsemöte 2017-12-12  
Styrelsemöte 2018-01-16  Bilaga 1
Styrelsemöte 2018-02-06